AVAS vrea să acorde un ajutor de stat pentru Avioane Craiova

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va solicita Comisiei Europene aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru societatea Avioane Craiova, pentru care Autoritatea elaborează o nouă strategie de vânzare, potrivit AVAS.

Noua strategie de vânzare a companiei Avioane Craiova va fi realizată, potrivit sursei citate, în regim de maximă urgenţă, în baza consultărilor cu reprezentanţii Comisiei Europene.

Ajutorul de stat ar putea fi acordat societăţii numai în cazul în care acesta este aprobat de CE.

Autoritatea a luat această decizie pentru că vineri valabilitatea ofertei de privatizare pentru SC Avioane Craiova SA a expirat, fără ca AVAS şi Alenia Aeronautica să ajungă la o înţelegere pentru finalizarea tranzacţiei.

În acelaşi timp, prin Hotărâre de Guvern, AVAS a fost mandatată să continue procesul de privatizare a SC Avioane Craiova, în numele şi pentru Ministerul Economiei, până la data de 14 octombrie 2009.

Din analiza ofertei finale îmbunătăţite şi irevocabile, Comisia de negociere a constatat că solicitările cuprinse în aceasta exced cadrul legal în vigoare în materia privatizării, precum şi prevederile Dosarului de prezentare, astfel încât a fost întocmit un Memorandum care a fost supus analizei şi aprobării Guvernului României. Acest Memorandum propunea emiterea unei legi speciale pentru finalizarea privatizării SC Avioane Craiova SA în condiţiile ofertei depuse de Alenia Aeronautica SpA.

Guvernul Romaniei a respins Memorandumul prezentat pe motiv că există deja un cadru legislativ în vigoare în materia privatizării care trebuie respectat, fapt care a pus AVAS în imposibilitatea de a avea temeiul legal pentru a mai prelungi valabilitatea ofertei de vânzare.

Potrivit AVAS, unele dintre solicitările cuprinse în oferta finală îmbunătăţită şi irevocabilă depusă de Alenia Aeronautica exced cadrul legal, referindu-se la anularea datoriilor istorice ale statului român şi preluarea de către stat a cheltuielilor de disponibilizare a salariaţilor. O posibilă anulare a datoriilor istorice ale statului roman şi preluarea de către stat a cheltuielilor de disponibilizare a salariaţilor trebuie anunţată tuturor potenţialilor ofertanţi, prin Dosarul de prezentare, iar AVAS trebuie să obţină, în urma unei notificări, avizul favorabil al CE. AGERPRES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *