Şcolile arădene atrag fonduri europene

 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad promovează accesul şcolilor şi al cadrelor didactice la programe de învăţare pe tot parcursul vieţii, acordând prioritate acelor iniţiative care vizează dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice, condiţie sine qua non a creşterii calităţii educaţiei.
    În acest sens, în anul şcolar 2008-2009, 16 cadre didactice din învăţământul arădean, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural, au participat la seminarii de contact în cadrul programului Lifelong learning. Este vorba despre alocaţii financiare acordate cadrelor didactice (inspectori, profesori, învăţători, educatoare) pentru a participa la întâlniri, în vederea iniţierii unor viitoare proiecte de cooperare europeană. În urma acestor întâlniri, au fost iniţiate şi selectate spre finanţare 5 proiecte multilaterale în cadrul Programului Sectorial Comenius (Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal” Arad, Şcoala Generală „Sfânta Ana” Sântana, Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad, Şcoala Generală Galşa, Grădiniţa PP Nr. 20 Arad).
    Totodată, au fost selectate spre finanţare 11 proiecte din cadrul Programului Sectorial Leonardo da Vinci (Grup Şcolar „ Aurel Vlaicu” Arad, Colegiul Economic Arad, Liceul cu Program Sportiv Arad,  Grup Şcolar Chişineu Criş – 2 proiecte, Grup Şcolar Transporturi Căi Ferate Arad, Liceul de Artă „Sabin Drăgoi”Arad, Grup Şcolar „Francisc Neuman” Arad, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad, Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad şi Asociaţia Alianţa pentru Copii Arad).
    Tot în cadrul programului Lifelong learning, un număr de 20 de cadre didactice au fost în mobilităţi individuale (au beneficiat de burse de studiu Comenius) la instituţii de formare a cadrelor didactice din ţări europene ca: Anglia, Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Italia, Franţa, Turcia etc.
    De asemenea, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (fonduri structurale), 3 instituţii de învăţământ din judeţul Arad au fost selectate pentru finanţare: Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Arad şi Liceul Teoretic „Vasile Goldiş” Arad.
                Proiectele din cadrul acestor programe urmăresc dezvoltarea calităţii procesului instructiv-educativ, prin formarea cadrelor didactice pe domenii specifice.
    Pe lângă beneficiile evidente  ale acestor proiecte în privinţa formării şi perfecţionării cadrelor didactice, acestea aduc în judeţul nostru sume importante din fondurile europene. Valoarea  totală de a fondurilor atrase în judeţul nostru în anul şcolar 2008-2009 este de 1.656.957 euro, din care: burse individuale – 40 mii euro, seminarii de contact – 16 mii euro, burse Comenius – 93 mii euro, proiecte Leonardo da Vinci –  398.657 euro şi fonduri structurale – 1.109.300 euro.
    Majoritatea acestor proiecte au ajuns în etapa de contractare, etapă care se va finaliza în perioada august- septembrie 2009, după care urmează o perioadă de 1-2 ani, după caz, pentru implementarea acestora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *