Inaugurarea Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri la UVVG

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” a inaugurat, vineri, 30.10.2009, Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri, ITA GOLDTECH Arad, într-o clădire special amenajată pe strada Feleacului din Arad.
Incubatorul ITA GOLDTECH Arad este o entitate a infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic, acreditată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin Decizia nr. 9703/22.07.2009, a Autorităţii Naţionale pentru Cercetarea Ştiinţifică.
ITA este un incubator generalist, destinat următoarelor domenii de activitate: tehnologiile informaţiei şi comunicării, Eco şi biotehnologii – ştiinţele vieţii şi laboratorului ADN; Centrului Internaţional de Microscipie Electronică; turism şi agroturism; produse industriale; electrotehnică.
ITA GOLDTECH Arad este un centru de valorizare a cercetării prin sensibilizarea pentru crearea de întreprinderi şi formarea de întreprinzători, evaluarea ideilor de creare a întreprinderilor sau activităţilor, identificarea proiectelor de materializare a ideilor inovative, evaluarea şi expertizarea acestora, studii de fezabilitate pentru proiecte, studii de piaţă, strategii de marketing şi dezvoltare, elaborarea şi urmărirea planurilor de afaceri.
ITA GOLDTECH Arad se adresează creatorilor de întreprinderi tehnologice şi servicii inovative, întreprinderilor existente, în special IMM-urilor şi microintreprinderilor, în procesul dezvoltării lor.
ITA GOLDTECH Arad are misiunea de a primii în locaţiile sale, pentru o perioadă de 1,5 – 2 ani, proiectele de întreprinderi rezultate din:
– cercetarea ştiinţifică şi tehnologică a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” şi instituţiilor de cercetare ale Universităţii;
– ideile inovative din întreprinderi existente, pentru transformarea lor în valoare economică
– oferirea de îndrumare personalizată, bazată pe un program de prestaţii variate, ce răspunde tuturor aspectelor cererii efective a întreprinderii inovative.
Cu alte cuvinte, ITA îşi propune să genereze un efect pozitiv asupra sănătăţii economice a unei zone respective a unor comunităţi. Dintre serviciile uzuale oferite de ITA menţionăm oferta de spaţii pentru activităţi de concepţie, gestiune şi productive, pentru instruiri şi conferinţe (cu chirii mai scăzute decât preţul pieţei), servicii administrative şi tehnice – telecomunicaţii, acces internet, copiator, informare şi documentare, consultanţă şi elaborarea planurilor de afaceri, activităţi de formare antreprenorială.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a declarat: „Crearea ITA GOLDTECH Arad se înscrie în strategia naţională de creare şi dezvoltare a reţelei naţionale de inovare şi transfer tehnologic, obiectivul strategic al acestuia fiind de a contribui la dezvoltarea economico-socială durabilă în judeţul Arad, prin asigurarea accesului la performanţă tehnologică, dezvoltarea mediului inovativ, introducerea sistemelor de calitate totală, dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare a populaţiei”.      
„Demersul UVVG de a crea şi pune în funcţiune, împreună cu Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică, ITA GOLDTECH are loc într-un context caracterizat printr-o cerinţă socială a societăţii, de promovare şi formare a culturii antreprenoriale. Societatea şi economia noastră traversează o perioadă în care condiţiile crizei economice şi nevoia de formare şi dezvoltare antreprenorială sunt necesare. Un alt aspect contextual privind prezentul demers este nevoia imperativă de inovare tehnologică, pentru iniţierea de produse şi servicii inovative. Apelarea la serviciile unui incubator tehnologic şi de afaceri este o formă ştiinţifică şi logică de protejare a creşterii afacerii şi maturizare a acesteia. Aşa se explică faptul că procesul de incubare a devenit o industrie încă din anii 80 ai secolului XX, ITA s-au afirmat deja ca instituţii care urmăresc crearea unui mediu favorabil, sustenabil, pentru firmele inovative nou create, cu potenţial de dezvoltare”, a subliniat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”.               
   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *