Scadenţă pentru depunerea declaraţiei 101

Dorim să amintim că data de 25 februarie este termenul limită de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit (Declaraţia 101) aferentă anului fiscal 2009 pentru persoanele juridice care definitivează, până la data de 25 februarie, închiderea exerciţiului financiar anterior, pentru organizaţiile nonprofit şi pentru contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură. Pentru ceilalţi contribuabili, termenul limită de depunere a Declaraţiei 101 este 25 aprilie, cu excepţia persoanelor juridice care încetează să existe în cursul anului fiscal şi pentru care termenul de depunere a declaraţiei pe profit este data depunerii situaţiilor financiare la registrul comerţului.
Începând cu obligaţiile aferente anului 2009, contribuabilii trebuie să aibă în vedere la completarea declaraţiei anuale de impozit pe profit şi prevederile art. 18, alin. (2)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la impozitul minim anual, coroborate cu prevederile art. 34, alin. (15) din acelaşi act normativ.
A.N.A.F. a publicat pe pagina proprie de internet (www.anaf.ro) un document de prezentare a Declaraţiei 101, cuprinzând explicaţii privind completarea acestei declaraţii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *