Prof. univ. dr. Aurel Ardelean conduce delegaţia UVVG la Parlamentul European

O delegaţie a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” condusă de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii, din care fac parte lect. univ. drd. Cirpian Pribac şi lect. univ. drd. Iulian Stana, participă în perioada 1 – 2 iunie a.c., la Conferinţa Internaţională „Strategia UE pentru dezvoltare în zona Danubiană”, organizată de Parlamentul European la Bruxelles.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean va prezenta lucrarea „Strategii pentru dezvoltarea durabilă a ecosistemelor hidrografice din vestul şi centrul României”, care constă într-o serie de obiective şi strategii, realizate de UVVG, privind creşterea calităţii vieţii prin dezvoltarea şi conservarea patrimoniului natural şi crearea unui sistem de gestiune şi control al factorilor de mediu.
„În urma studiilor efectuate de către Departamentul de Ecologie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, condus de conf. univ. dr. Violeta Turcuş, în colaborare cu Institutul de Biologie al Academiei Române, Departamentul de Ecologie al Universităţii Tübingen şi IAD – Internaţional Association for Danube Research, s-a urmărit conceperea unei strategii de dezvoltare durabilă şi asigurarea biodiversităţii de a combate poluarea transfrontalieră şi de a reduce riscul de poluare a unuia dintre principalii afluenţi ai Dunării, prin Bazinul râului Tisa. De asemenea, condiţiile ecologice ale râului Mureş au importanţă economică şi ecologică, iar valoarea lui este semnificativă dacă luăm în considerare toate resursele naturale existente în acest bazin hidrografic, care este în strânsă corelaţie cu Bazinul Dunării”, a declarat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *