Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” a deschis centre de înscriere la Arad şi filiale

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” a deschis, începând cu data de 10 iunie a.c. Centre de înscriere pentru admiterea, în anul universitar 2010-2011, la toate cele nouă facultăţi şi filiale ale Universităţii. Toate centrele beneficiază de un bogat material informativ. Oficiul permanent pentru informare şi înscriere de la Rectorat, B-dul Revoluţiei nr.94-96, telefon 0257/280373, funcţionează între orele 9,00-18,00. II. FACILITĂŢI PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2010-2011 Anul acesta Universitatea noastră a împlinit 20 de ani de la înfiinţare, moment care a fost sărbătorit prin ample acţiuni ştiinţifice şi culturale. Am fost bucuroşi să avem alături reprezentanţi ai mediului preuniversitar arădean, conceptul de învăţământ integrat fiind unul fundamental în opţiunile Senatului Universitar. Senatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a hotărât în cadrul şedinţei din data de 04.06.2010 aprobarea taxelor şi facilităţilor de şcolarizare pentru anul universitar 2010-2011. Oferta academică a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” este generoasă, ea cuprinzând 37 de specializări în cele nouă facultăţi, 54 de programe de studii aprofundate la nivel de masterat, 6 cursuri postuniversitare de specialitate, Şcoala doctorală în domeniul medicinei şi biologiei şi o Şcoală postdoctorală, înfiinţată printre primele instituţii de studii postdoctorale din România. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este singura Universitate ce prezintă şcoala postdoctorală. Şcoala postdoctorală este realizată cu Academia Română şi Universitatea din Sibiu şi este o premieră în învăţământul românesc. Şcoala postdoctorală răspunde exigenţelor noii legi a educaţiei care stipulează imperativul cercetării postdoctorale în România. Cele două şcoli doctorale în domeniul medicinei şi biologiei beneficiează, în noul Campus Universitar de infrastructură de cercetare ştiinţifică conform Ariei europene a cercetării ştiinţifice cu un număr de 10 cercetători ştiinţifici titulari ai Universităţii noastre. La toate specializările, taxele de şcolarizare, vor fi scăzute sau menţinute la nivelul anului trecut pentru a da posibilitatea de acces, în condiţiile crizei, noilor studenţi ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” are calificativul maxim pentru performanţele obţinute în asigurarea calităţii actului de educaţie „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”, acordat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). Facilităţi sporite acordate noilor studenţi – nu se percepe taxă de înmatriculare; nu se percepe taxă de admitere – taxele de şcolarizare sunt chiar în scădere faţă de anul trecut şi pot fi achitate în 4 rate – prima rată este de 40% din taxa de şcolarizare – condiţii avantajoase şi reducerea costurilor de preţ la cazare şi masă – asigurarea de burse de studiu în străinătate (programele Erasmus – Mobilităţi studenţeşti de studiu). Această actiune permite studenţilor din instituţii de învăţământ superior să efectueze o perioadă de studii integrate de 3 până la 12 luni într-o altă ţară participantă la program. Studentilor li se poate acorda un grant pentru a-i ajuta sa acopere cheltuiele de transport si subzistenta (inclusiv cheltuielile cu asigurarea si viza ) legate de perioada de studii in strainatate. Indiferent daca primesc sau nu un grant, studentii Erasmus sunt scutiti de plata taxelor de scolarizare, inscriere, examen si acces la laboratoare si la biblioteca in institutia gazda. Poate beneficia de programele Erasmus studenţii înscrisi într-o instituţie de învăţământ superior deţinătoare a unei Carte Europeane Erasmus (EUC). Beneficiază de reducerea taxei de şcolarizare – studenţii care achită integral taxa de şcolarizare – studenţii Universităţii care provin din aceeaşi familie – studenţii ai căror părinţi sunt cadre didactice – studenţii care nu depăşesc vârsta de 25 de ani, ai căror părinţi sunt pensionari – studenţii care urmează două sau mai multe specializări în cadrul Universităţii – studenţii care urmează a doua specializare în cadrul Universităţii, fiind absolvenţi ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – preoţii, copii de preoţi şi clerul monahal, pastori ai cultelor religioase – cadrele didactice – învăţători, profesori – candidaţii înscrişi până la data de 30 iunie 2010 vor beneficia de o reducere a taxei de şcolarizare de 10% Beneficiază de şcolarizare gratuită Senatul a hotărât suplimentarea burselor „Vasile Goldiş” – locuri fără taxă de şcolarizare bugetate nelimitat de Senatul Universităţii pentru toţi cei care îndeplinesc condiţiile: – candidaţii din promoţia 2010 care au obţinut între media 9 şi 10 la examenul de bacalaureat – studenţii care provin de la casele de copii sau orfani de ambii părinţi, care nu realizează venituri şi care nu depăşesc vârsta de 25 de ani – absolvenţii claselor a XII – a care au obţinut unul din locurile I-III la olimpiadele şcolare, faza naţională în anul 2010 – absolvenţii claselor a XII-a care au fost şefi de promoţie în anul 2010 Alte facilităţi pentru studenţi: * Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” vine în sprijinul studenţilor de la universităţile cu facultăţi neacreditate. Solicitările de transfer nominale se pot depune la registratura Universităţii, fiind supuse conform prevederilor legale aprobării Rectoratului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. Nu se percepe taxă de transfer. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, universitate comunitară, îşi asumă responsabilitatea publică pentru respectarea Legii calităţii învăţământului superior şi a calitatăţii programelor de studii la toate formele de învăţământ: ZI, Învăţământ la Distanţă (ID) şi Frecvenţă Redusă (FR). Facilităţile şi bursele „Vasile Goldiş”, sunt asigurate din bugetul Universităţii, fondurile fiind recuperate prin activităţi economice ale Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri „ITA GOLDTECH Arad”, granturi, proiecte naţionale internaţionale, Grădina Botanică şi Castelul Universitar Macea, contracte antreprenoriale etc., astfel încât bugetul Universităţii să poată fi menţinut conform prevederilor bugetare. III. DELEGAŢIA UV„V.G” LA CEA DE-A XXVIII-A CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ A SOCIETĂŢII ROMÂNE DE BIOLOGIE CELULARĂ O delegaţie a UV„V.G”, condusă de Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, a participat, în perioada 9-12 iunie, la cea de -a XXVIII a Conferinţă internaţională a Societăţii Române de Biologie Celulară, organizată de Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Societatea Română de Biologie Celulară (SRBC) şi UVVG Arad. În preambulul conferinţei, s-a desfăşurat cel de-al XIX-lea Simpozion Naţional de Culturi de Ţesuturi şi Celule Vegetale „35 de ani de biotehnologie vegetală în România” , organizat de Asociaţia Română de Culturi de Ţesuturi şi Celule Vegetale, în colaborare cu Universitatea „Ovidius” din Constanţa şi Universitatea „Vasile Goldiş” din Arad. Lucrările au fost conduse de prof. univ. dr. Dorina Cachiţă, decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, preşedintele Asociaţiei Române de Culturi de Ţesuturi şi Celule Vegetale din România. Cea de-a XXVIII-a conferinţa internaţională a Societăţii Române de Biologie Celulară a fost prezidată de d-na acad. Maya Simionescu, membru titular al Academiei Române şi preşedinte al Societăţii Române de Biologie Celulară, împreună cu prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul Universităţii şi preşedinte al filialei SRBC Arad, precum şi alţi reprezentanţi ai SRBC. Societatea Română de Biologie Celulară este membră cu drepturi depline a European Life Scientist Organization (ELSO), reprezentată de acad. Maya Simionescu – vicepreşedinte ELSO. Tematica sesiunii ştiinţifice a cuprins studii şi cercetări de actualitate, precum: Modularea inflamaţiei şi stresului oxidativ tumoral – Strategii pentru terapia anticanceroasă; Rolul dual al lipoproteinelor în procesul inflamator; Patogeneza celulară şi moleculară a hipertensiunii pulmonare arteriale; Maladia Alzheimer – Inflamaţie, Degenerare, Imunoterapie, Amyloid precursor protein (APP) şi beta amyloid în imunopatogeneza bolii Alzheimer. În cadrul sesiunii, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a fost prezentă cu lucrări ştiinţifice de actualitate, studii şi cercetări realizate de Institutul de Ştiinţe ale Vieţii, de către prof. univ. dr. Aurel Ardelean şi colaboratorii săi. IV. NOUL CAMPUS UNIVERSITAR, INCLUS ÎN OFERTA ACADEMICĂ PENTRU ANUL 2010-2011 Inaugurat în cadrul manifestărilor dedicate celor 20 de ani de la înfiinţarea Universităţii, Noul Campus Universitar „Vasile Goldiş”, al treilea în proprietatea instituţiei, este prin suprafaţa activelor şi dotările didactice şi pentru cercetarea ştiinţifică, un complex universitar la standarde europene. Campusul Universitar „Vasile Goldiş” are o suprafaţă de teren de 20.232 mp, şi o suprafaţă construită de 10.734 mp, construcţiile compunându-se din: un imobil P+1, două imobile P+2 şi un imobil P+3, în care sunt amenajate spaţii de învăţământ, centre de cercetare, sală sport şi sală gimnastică, ce vor fi utilizate de întreaga comunitate academică a Universităţii noastre.  Centrul de Informatică dotat cu 100 de computere conectate la internet;  Biblioteca şi sala de lectură;  4 Amfiteatre (Aula Magna „Vasile Goldiş” – 200 locuri; Amfiteatrul „Alexandru Ioan Cuza” – 160 locuri; Amfiteatrul „Avram Iancu” – 150 locuri; Amfiteatrul „Nicolae Iorga” – 100 locuri); fiecare amfiteatru este dotat cu sistem de sonorizare, microfon fix, microfon mobil, videoproiector, laptop, ecran de proiecţie automat;  10 săli de cursuri şi seminarii (capacitate totală 1.010 locuri), dotate cu videoproiector, laptop, ecran de proiecţie automat;  Sală de conferinţe – 108 locuri, dotată cu sistem de videoconferinţă Polycom (care asigură comunicare la nivel naţional şi internaţional) cu posibilităţi de votare simultană şi ecran de proiecţie automat.  Institutul de Ştiinţe ale Vieţii care cuprinde:  Centrul de Microscopie Electronică „George Emil Palade”;  Centrul de Cercetari Farmacognostice;  Laborator Cromatografie Lichidă;  Laborator Cromatografie Solidă;  Laborator Fitochimie; V. PROIECT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR BIOLOGICE, LA MURIGHIOL În parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice, condus de directorul general Manuela Sidoroff, UVVG Arad a depus un proiect pentru reabilitarea, reconstrucţia şi prezervarea unor ecosisteme din Delta Dunării, prin construirea din fonduri structurale şi contribuţie a celor două instituţii, a unui Institut de Cercetări şi Dezvoltare în domeniul ştiinţelor biologice amplasat la Murighiol (Tulcea). Acesta se doreşte a fi un centru internaţional de cercetări, care va avea următoarele obiective: stabilirea strategiilor naţionale pentru conservarea resurselor genetice (crearea unei baze naţionale de date genetice) şi impactul climatic global asupra biodiversităţii şi ecosistemelor. S-a realizat înscrierea acestui proiect strategic pe lista de priorităţi a Uniunii Europene, urmând ca în cadrul următoarelor dezbateri (Ulm, din luna septembrie şi cele din decembrie de la Bruxelles), să se decidă aprobarea fondurilor necesare de către Comisia Europeană. VI. Vizita consulului Germaniei Klaus Brenneke la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Miercuri, 16 iunie a.c. Consulul Germaniei la Timişoara Klaus Brenneke a vizitat Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, unde a fost primit de rectorul Universitaţii. A avut loc o întâlnire informală privind dezvoltarea parteneriatelor ştiinţifice ale UVVG cu Universităţi din Germania, Consorţiul cu Universităţile din regiunea Tubingen – Hohenmein fiind o premieră pentru învăţămtul academic din România. Consulul german a vizitat şi noul Campus universitar „Vasile Goldiş”, Centrul de cercetări germanice Friederich Schiller şi televeziunea TV Goldiş Net. VII. PROIECTUL DE CERCETARE „UN PANEL PENTRU EFICIENŢA ENERGETICĂ” Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, în calitate de lider naţional, împreună cu Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR”, Colegiul Economic Arad şi Grupul Scolar de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad, anunţă demararea în cadrul programului IEE 2009, a proiectului intitulat: „Un panel pentru eficienţa energetică” Proiectul are un buget total derulare de 410.019 Euro din care pentru partea România are un buget de 157.051 Euro, iar pentru Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad 60.671 Euro. În cadrul proiectului sunt implicate cinci ţări din sud vestul şi sud est-ul Europei: România, Italia, Germania, Bulgaria şi Grecia. Finanţat de Uniunea Europeană, proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 36 luni si are ca obiectiv general conştientizarea populaţiei cu privire la problematica economisirii de energie. Mai concret, se propune utilizarea produselor electrocasnice cu eficientă energetică ridicată si analizarea preţului, în cadrul deciziei de cumpărare, din perspectiva ciclului de viată al produselor electrocasnice. Grupul ţinta este reprezentat de consumatori, şcoli tehnice si comerciale, elevi de liceu, camere de comerţ, vânzători, instalatori, producători, organisme publice, agenţii de mediu. Activităţile principale ale proiectului sunt: • Întocmirea unui studiu pentru testarea cunoştinţelor actuale ale populaţiei în ceea ce priveşte eficienta energetică, studiu coordonat de UVVG Arad, în baza căruia vor fi realizate alte activităţi; • Organizarea de traininguri în vederea includerii cunoştinţelor despre eficienta energetică în şcolile cu profil tehnic, si nu numai; • Conştientizarea comercianţilor şi a instalatorilor în vederea promovării produselor eficiente energetic, din perspectiva unui consum sustenabil la nivel european; • Monitorizarea producătorilor si conştientizarea acestora în vederea folosirii în procesul de producţie a unor procedee eficiente energetic şi a unor materiale ecologice. VIII. ÎN UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ”, SPORTUL LA LOC DE CINSTE Comunitatea academică sărbătoreşte, în această perioadă, ultimele rezultate de prestigiu obţinute de studenţii sportivi de performanţă. Sunt de apreciat: – promovarea echipei de fotbal CSU „Vasile Goldiş”, în liga a II-a; – titlul de campioni naţionali la fotbal pentru juniorii A; – locul trei pe ţară la fotbal juniori E; – titlul de campion naţional la tineret –box, a sportivului Ştefan Caşlarov de la Box Club UVVG; Senatul Universitar apreciază performanţele, la nivel internaţional, a studenţilor sportivi, care promovează nu doar mediul academic, ci şi comunitatea locală, şi România. Îi felicităm încă o dată, pe performeri: Daniela Dodean (tenis de masă), Flavius Koczi (gimnastică), Simona Deac (scrimă), Adrian Popuţia (box), Marius Copil (tenis) şi pe ceilalţi componenţi ai loturilor naţionale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *