Repartizarea candidaţilor pentru învăţământul seral şi cel cu frecvenţă redusă se face în 27 iulie

În această perioadă este organizată admiterea în clasa a IX-a în învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor care împlinesc vârsta de 18 ani până la data de 12 septembrie 2010. Înscrierea candidaţilor se face la Grupul Şcolar de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad, cu sediul pe str. Mărăşeşti nr.34. Depunerea dosarelor de înscriere a început în data de 22 iulie şi se mai poate face şi sâmbătă, 24 iulie 2010, între orele 10-14, la centrul menţionat. Dosarele trebuie să conţină următoarele acte: a) cererea de înscriere; b) certificatul de naştere şi cartea de identitate (dacă este cazul), în copie legalizată; c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la tezele cu subiect unic/testele naţionale/ examenul de capacitate; d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); e) fişa medicală. Repartizarea se face în data de 27 iulie 2010, pe locurile anunţate în broşura de admitere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *