Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, parteneră în proiectul de burse postdoctoral „Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (CommScie)”

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este parteneră în proiectul „Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse (CommScie)” alături de Universitatea Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca), Universitatea de Vest din Timişoara, Università degli Studi di Genova din Italia, Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide” Iaşi. Coordonatorul proiectului este Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU/89/1.5/S/63663) cu suma de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile. Proiectul a fost lansat, pentru regiunea de vest a României, săptămâna trecută la Universitatea de Vest din Timişoara, lansarea naţională având loc la începutul acestei luni la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este reprezentată în proiect de prof. univ. dr. Delia Podea, prorector al Universităţii, asistent manager şi coordonator regional al proiectului pentru UVVG. Domnia sa ne-a declarat că prima selecţie în vederea acordării burselor postdoctorale va avea loc miercuri, 28 iulie orele 11,00 la sediul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş din Arad”. „Proiectul promovează dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătăţirea programelor post-doctorale prin asigurarea infrastructurii instituţionale şi acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea ştiinţelor. Vor fi finanţate 2.100 luni de burse de cercetare cu durate diferite între 6 şi 30 de luni, pentru 135 de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta maxim 40 ani. De asemenea, se vor acorda 900 de luni de mobilităţi, a căror durată nu poate depăşi şase luni”, a declarat prof. univ. dr. Delia Podea, prorector cu cercetarea din cadrul UVVG, asistent manager şi coordonator regional al proiectului pentru Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”. Biroul de presă al UVVG Daniel Albu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *