UVVG organizează curs pentru paznic de vânătoare

Fundaţia Universitară „Vasile Goldiş” în colaborare cu Facultatea de Inginerie, specializarea Silvicultură, organizează un cursul – PAZNIC DE VÂNĂTOARE – NIVELUL2. Cursul de calificare este autorizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Absolvenţii vor primii un certificat de calificare pentru ocupaţia Paznic de vânătoare – nivelul 2 şi un supliment descriptiv în care sunt precizate competenţele pentru calificarea urmată. Prof. univ. dr. Aurel Petru Darău, decan al Facultăţii de Inginerie, din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” ne-a declarat că vânătoarea este o activitate raţională, desfăşurată în scopul menţinerii, cu arma de vânătoare, a echilibrului în natură, între speciile de vânat prădător şi cele de vânat plantivor, şi dintre speciile de vânat în general şi mediul acestora, abiotic şi biotic, de viaţă. „Această concepţie s-a impus întrucât echilibrul actual din natură nu mai este un echilibru natural, ci un echilibru menţinut într-o stare de relativă stabilitate prin intervenţia înţeleaptă, motivată ecologic şi economic, a factorului VÂNĂTOR. Pentru adevăraţii vânători, vânătoarea a fost şi este însă cu totul altceva. Este în primul rând o chemare lăuntrică, străveche, pe care o resimt în mod irezistibil faţă de vânat şi natură”. Prof. univ. dr. Aurel Petru Darău a precizat că „paznicul de vânătoare are ca obiective paza şi administrarea unui fond de vânătoare. Participă şi organizează vânători individuale sau colective. Aceasta supraveghează creşterea, dezvoltarea şi înmulţirea vânatului, urmărind realizarea bonităţii optime a fondului de vânătoare şi are ca principale preocupări: paza fondului de vânătoare, supravegherea creşterii, dezvoltării şi înmulţirii vânatului, asigurarea hranei suplimentare a vânatului, menţinerea sănătăţii tuturor speciilor de vânat, combaterea răpitoarelor şi a braconajului. Paznicul de vânătoare are relaţii de serviciu cu conducerea filialei de vânătoare căreia îi aparţine fondul de vânătoare şi organele superioare acesteia (AGVPS), cu personalul silvic ce gospodăreşte fondul silvic din aria sa de activitate şi organele administraţiei de stat (primărie, poliţie, jandarmerie). Realizarea acestor responsabilităţi majore este posibilă după absolvirea unui program (curs de calificare), cu ocupaţia de PAZNIC DE VÂNĂTOARE, ce are un plan de învăţământ, care cuprinde discipline/unităţi de competenţă din domeniul fundamental, general pe domeniul de activitate şi specific ocupaţiei”. Informaţii la Facultatea de Inginerie – Specializarea SILVICULTURĂ, telefon: 0257/251566; 0257/256394. Biroul de presă al UVVG Daniel Albu Explic Foto: Prof. univ. dr. Aurel Darău, decanul Facultăţii de Inginerie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *