Prelegeri în cadrul Proiectului naţional „Şcoala Postdoctorală pentru Biodiversitate Zootehnică şi Biotehnologii Alimentare pe baza Ecoeconomiei şi Bioeconomiei necesare Ecosanogenezei”

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, prof. univ. dr. ing. Alexandru T. Bogdan – membru corespondent al Academiei Române, dr. Alexandru Mironov şi prof. univ. dr. Ioan Vintilă, au susţinut, sâmbătă, 11.12.2010, în Amfiteatrul „Emil Racoviţă”, a Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii, a UVVG, prelegeri în cadrul Proiectului naţional „Şcoala Postdoctorală pentru Biodiversitate Zootehnică şi Biotehnologii Alimentare pe baza Ecoeconomiei şi Bioeconomiei necesare Ecosanogenezei”. Proiectul vizează organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea primei şcoli postdoctorale în ţara noastră, în care se vor forma cercetători de înaltă calificare profesională pentru aplicarea geneticii, genomicii, a ingineriei genetice, bioingineriei şi a biochimiei, în conservarea şi dezvoltarea biodiversităţii zootehnice, inclusiv transgeneza şi clonarea la animale de fermă. Proiectul urmăreşte realizarea de modele biologice compatibile cu xenotransplantul uman şi folosirea genotipizării în precizarea trasabilităţii alimentelor de origine animală, pentru realizarea securităţii şi siguranţei alimentaţiei la oameni şi la animale, în conexiune cu chimia alimentară şi chimia mediului. Şcoala Postdoctorală va fi absolvită de trei serii a câte 35 de cursanţi postuniversitari (în total 105 absolvenţi), în perioada a celor trei ani ai derulării proiectului. Este primul proiect de acest fel din România finanţat din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU. Prof. univ. dr. ing. Alexandru T. Bogdan, m.c. al Academiei Române, Doctor Honoris Causa al UVVG Cu prilejul Sesiunii ştiinţifice a cursurilor proiectului „Scoala Postdoctorală pentru biodiversitate zootehnică şi biotehnologii alimentare pe baza eco – economiei şi bioeconomiei necesare ecosanogenezei”, Senatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” i-a decernat, sâmbătă, înaltul titlu de DOCTOR HONORIS CAUSA domnului academician ALEXANDRU T. BOGDAN, personalitate ştiinţifică autentică a zootehniei şi medicinii veterinare. Festivitatea de premiere s-a desfăşurat în Sala de Conferinţe din noul Campus Universitar „Vasile Goldiş” (str. Liviu Rebreanu nr.86), unde au participat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” – preşedinte al comisiei de analiză de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa, membrii Senatului Universităţii, academicieni, decani, profesori universitari, doctoranzi, masteranzi, studenţi şi numeroşi invitaţi. Prof. univ. dr. ing. Alexandru T. Bogdan este membru corespondent al Academiei Romane, eminentă personalitate ştiinţifică şi didactică, cercetător ştiinţific gr. I, director al Centrului de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. David Davidescu” şi membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Şişeşti”. Cu peste 360 articole publicate în ţară şi străinătate, 16 manuale şi cursuri universitare, 22 brevete de invenţii, prof. univ. dr. ALEXANDRU T. BOGDAN a primit Premiul Ion Ionescu de la Brad al Academiei Române (1983); Diploma Meritul Academic a Academiei Române (2006); Diplomă de excelenţă a Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie şi a Facultăţii de Zootehnie Iaşi (2006). Biroul de presă al UVVG Daniel Albu Explic Foto dr-bogdan: Rector, prof. univ. dr. Aurel Ardelean îi înmânează academicianului Alexandru T. Bogdan diploma de Doctor Honoris Causa al UVVG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *