Cuvântul Rectorului la împlinirirea vârstei de 90 de ani a prof. univ. dr. Vasile Popeangă

Stimate Domnule Prof.univ.dr. Vasile Popeangă, Personalitate de prestigiu a învăţământului românesc, profesorul Vasile Popeangă se înscrie, prin valoarea operei sale pedagogice, în galeria marilor dascăli care au servit cu devotament şcoala. Port şi azi o stimă deosebită profesorilor mei de la Liceul „Moise Nicoară” din Arad, pentru priceperea de a ne transmite preţuirea muncii intelectuale şi dorinţa de afirmare prin efort propriu. Au trecut de atunci 54 de ani (1956 – 2010), iar unul dintre profesorii mei de liceu, care în clasa a VIII-a A ne-a predat limba şi literatura română, era domnul Vasile Popeangă, profesor foarte îndrăgit de elevi pentru prestaţia sa pedagogică. După terminarea Facultăţii de biologie din Cluj, am devenit colegi la Şcoala Normală din Arad şi apoi la aceeaşi universitate. Relaţiile noastre – dintre profesor şi fostul elev – s-au concretizat într-o fructuoasă colaborare în realizarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică. Ne-au unit în demersurile noastre: rigurozitatea ştiinţifică bazată pe disciplina în gândire şi receptivitatea la nou. „Exigenţele ştiinţifice şi educative s-au bazat pe o muncă generoasă, modelatoare şi semănătoare de gânduri bune şi de roade pentru comunitatea arădeană şi învăţământul românesc” – afirma profesorul şi colegul Vasile Popeangă. Mentor al activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice din învăţământul arădean, profesorul Vasile Popeangă – director al Şcolii Normale din Arad, avea să iniţieze şi coordoneze culegerea de studii „CATEDRA”, editată de Inspectoratul Şcolar Arad şi Casa Corpului Didactic Arad (1972 / 1977). Având ca scop principal perfecţionarea activităţii didactice, revista „Catedra” promova o strategie pozitivă de stimulare a activităţii de cercetare ştiinţifică. Ca profesor de biologie, am avut fericitul prilej, ca încă de la apariţia primului număr al revistei „Catedra” să am o fructuoasă colaborare, alături de distinsul prof. Vasile Popeangă, publicând studii cu rezultate ale activităţii de cercetare în domeniul biologiei. În calitate de Rector – fondator a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi ca fost elev al distinsului profesor Vasile Popeangă, sunt foarte onorat să particip astăzi la omagierea vieţii şi operei sale, cu prilejul aniversării a venerabilei vârste de 90 de ani. Cu o experienţă ştiinţifică şi profesională de excepţie, după 1990, profesorul Vasile Popeangă s-a integrat în mediul academic al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, contribuind la punerea bazelor învăţământului superior pedagogic şi al Bibliotecii multimedia din cadrul Universităţii. Profesorul univ.dr. Vasile Popeangă a fost decanul Colegiului Pedagogic pe durata a două mandate, după care a continuat activitatea de cercetare ştiinţifică, în calitate de director al Bibliotecii Centrale Universitare „Tudor Arghezi”, , editând publicaţia „Casa Cărţii”. Opera ştiinţifică a prof. univ.dr. emerit Vasile Popeangă, cuprinde peste 25 de volume şi peste 150 de articole publicate în periodice din ţară şi străinătate. Problematica abordată se referă la: organizarea învăţământului românesc din Transilvania, activitatea şcolară românească din părţile Aradului; Aradul cultural şi lupta pentru realizarea Marii Uniri, viaţa religioasă din Eparhia Aradului, cât şi la realizarea de monografii dedicate unor mari personalităţi istorice româneşti: Onisifor Ghibu, Roman Ciorogariu, Sever Bocu, Vasile Goldiş. Ca o recunoaştere a meritelor demonstrate în carieră, domnului profesor Vasile Popeangă i-au fost acordate numeroase distincţii profesionale, ştiinţifice şi culturale, printre care cea mai relevantă este aceea de profesor emerit. În semn de preţuire a întregii activităţi a Prof.univ.dr. Vasile Popeangă, Senatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad i-a acordat înaltul titlu academic de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. În studiile sale din domeniul ştiinţelor educaţiei, profesorul Vasile Popeangă abordează teme extrem de actuale, ca: „Învăţarea centrată pe student în procesul constituirii Spaţiului European al Învăţământului”, prin care susţine ideea ca educatorul să fie condus de o concepţie pedagogică activistă privind îndrumarea grupului studenţesc şi realizarea unui management democratic în desfăşurarea procesului învăţării şi atribuirea de roluri educative multiple studenţilor. Iniţierea studentului în cercetarea ştiinţifică şi angajarea acestora în acte de creaţie şi transfer de informaţii, conduc, în concepţia prof. Vasile Popeangă la formarea elitelor tinere din care se vor recruta performerii de mâine. Sunt remarcabile studiile sale privind iniţierea studenţilor în metodologia cercetării ştiinţifice, cât şi nevoia de modele în formarea personalităţii. Comunitatea noastră academică apreciază vocaţia pedagogică şi opera ştiinţifică a profesorului Vasile Popeangă, care prin pregătirea ştiinţifică a multor generaţii de studenţi şi masteranzi a contribuit la creşterea prestigiului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad în spaţiul european al învăţământului superior. Citându-l pe eruditul biolog, Acad. Eugen Pora, privind nevoia de modele, în educaţie, în care se spune: „Există o vârstă când tânărul are nevoie de modele, când trebuie să aibă în faţă un chip de om căruia să dorească să-i semene întru totul şi să-şi modeleze caracterul – nu din spirit de imitaţie – după caracterul aceluia pe care-l socoteşti integru …” consider că, un astfel de model, nu doar pentru tineri, ci pentru toţi oamenii şcolii, este profesorul VASILE POPEANGĂ. De aceea, cu respect şi caldă afecţiune ne alăturăm astăzi întregii comunităţi a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, pentru a-i dori profesorului Vasile Popeangă, la împlinirea venerabilei vârste de 90 de ani, sănătate deplină, cu aceeaşi prospeţime a minţii şi a sufletului, spre bucuria sa şi a tuturor slujitorilor devotaţi ai şcolii româneşti. La mulţi ani! Şi Un Crăciun fericit! RECTOR, Prof. univ. dr. Aurel ARDELEAN Arad, 22 decembrie 2010 Foto. Prof. univ. dr. Aurel Ardelean îi decernează d-lui prof. Vasile Popeangă premiul „OPERA OMNIA” pentru excelenţă în cercetarea ştiinţifică şi pedagogică (decembrie 2009).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *