Cursuri de formare profesională la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali sunt o categorie profesională, care, prin specificul activităţii medicale prestate, necesită acordarea permanentă a tehnologiilor utilizate în sectorul sanitar cu cele europene, pentru a menţine competitivitatea acestui serviciu medical la standard europene. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România în parteneriat cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad vin în întâmpinarea acestor cerinţe prin realizarea de cursuri de formare profesională specifică gratuite pentru un număr foarte mare de asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali (53.800 persoane) din 20 de judeţe ale ţării, pe o perioadă de 3 ani. Acest demers este posibil datorită câştigării unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, prin proiectul strategic “Formare profesională specifică la nivel naţional pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali”, ID 59726, cu un buget total de 18.779.945 lei. În cadrul proiectului, cei doi parteneri vor realiza cursuri de formare profesională cu o tematică foarte diversă: cursuri de formare profesională specifică, cursuri de iniţiere şi perfecţionare în tehnologia informaţiei (TIC), cursuri de formare profesională în probleme de sănătate şi securitate/norme de protecţia mediului, cursuri de management sanitar. Managerul proiectului este d-na prof. univ. dr. Anca Hermenean, prorector cu cercetarea ştiinţifică, a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. Echipa de implementare a proiectului, din partea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este formată din cadre universitare ale Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară: Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci – responsabil proiect, Prof. univ. dr. Liana Moş şi Sl. dr. Carmen Neamţu – coordonatori formare şi Asist. dr. Alciona Sasu – secretar. În perioada imediat următoare, echipa de implementare a proiectului va participa activ în activităţi de promovare a cursurilor, selectarea experţilor care vor susţine prelegerile, selectarea şi întocmirea tematicii în raport cu cerinţele şi normele europene de profil, participând astfel la creşterea competenţelor profesionale ale acestei categorii profesionale şi implicit a competitivităţii sistemului sanitar românesc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *