Dimensiunea europeană a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad continuă şi în acest an relaţiile de cooperare bazate pe acorduri de cooperare bilaterală interuniversitară şi interdepartamentală cu universităţi şi instituţii de învăţământ superior din Australia, Brazilia, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, Serbia, Slovacia, Suedia, Taiwan, Ungaria, USA etc. Formele de cooperare internaţională ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” sunt realizate şi prin • Centrul Cultural Italian; • Centrul Cultural „Fr. Schiller”; • afilieri la organizaţii cu profil academic şi/sau societăţi ştiinţifice internaţionale; • participare la programe internaţionale pentru obţinerea de burse de studii, perfecţionare sau cercetare; • participarea la manifestări academice şi/sau ştiinţifice internaţionale; • schimburi de studenţi şi personal academic; organizarea coordonarea unor manifestări cu participare internaţională; • participarea la programe europene sau internaţionale; organizarea de vizite ale unor delegaţii sau ale unor profesori de la universităţi străine – partenere în procesul de învăţământ sau cercetare, • prin Centrul de Formare şi Integrare Europeană, iniţierea şi organizarea din 1999 a Conferinţelor Euroregionale DKMT (Dunăre – Criş – Mureş – Tisa; iniţierea şi organizarea din 2009 a Conferinţelor Euro-Regionale UECDA (Unconventional Energies in the Carpathian and Danubien Area); • programe internaţionale precum: IPA, PIN-MATRA, SECAL, IAD, LIFE PLANTA EUROPA, INTERREG, INTESA, PHARE, PHARE CES, COST, CBC RO-HU 2007-2013, POSDRU, POS-MEDIU, ERASMUS. Universitatea şi-a dezvoltat participarea la schimbul internaţional de valori prin cooperare internaţională. Ca semnatară a principalului document de colaborare academică europeană Magna Charta Universitatum, precum şi prin afilierea la cele mai semnificative organizaţii academice internaţionale, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad şi-a asumat responsabilitatea de a fi un partener activ în realizarea Spaţiului European al Învăţământului Superior.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *