Început de an cu realizări internaţionale de marcă la UVVG

Începutul de an 2011 marchează pentru UVVG intrarea într-un Proiect European Erasmus de mare anvergură, pe tema „Dezvoltare Sustenabilă şi Calitate în Învăţământul Superior” într-un grup de universităţi de marcă din 8 ţări: Marea Britanie, Cipru, Ungaria, Portugalia, Lituania, Finlanda, Turcia şi România. Din partea UVVG, coordonator de proiect este conf. dr. Vanda Stan. Între 19-22 decembrie 2010 a avut loc, la Istanbul, şedinţa inaugurală – preliminară a proiectului în care s-au stabilit atribuţiile şi datele de predare a materialelor pentru fiecare ţară. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani urmând ca sesiunile de vară aplicative să aibă loc, anul acesta în Lituania, anul viitor în Portugalia, iar în ultimul an în Marea Britanie. Ideea proiectului se încadrează perfect în strategia UE care consideră dezvoltarea sustenabilă drept una dintre priorităţile sale de prim ordin, interes datorat şi perfect pliat pe perioada de actuală recesiune în care, încă de pe băncile universităţii, studenţii trebuie să deprindă ideile şi modalităţile noii viziuni economice, a interdependenţelor dintre problemele mediului înconjurător, bunăstării generale şi procesului creşterii economice. În aceeaşi ordine de idei, în susţinerea ideii de calitate şi recunoaştere internaţională, UVVG este confirmată ca şi membru din partea României a grupului ONU/UNESCO a tratatului educaţional global „IMPACT ACADEMIC”, care urmăreşte coeziunea şi coerenţa activităţilor şi obiectivelor universitare pe întreg mapamondul. Inaugurarea acestui for educaţional mondial s-a petrecut la finele anului trecut, în cadrul Naţiunilor Unite, unde secretarul general al Naţiunilor Unite, Ban Ki-Moon, în discursul inaugural, a felicitat universităţile participante pentru ideea coalizării şi convergenţei eforturilor lor academice arătând că, doar acest tip de acţiune educaţională, coerentă poate duce la menţinerea unui climat propice dezvoltării plenare a tineretului şi depăşirii problemelor cu care se confruntă întreaga naţiune astăzi. În continuarea acestui demers, UVVG, ca şi membru mai vechi al EUROPEAN UNIVERSITIES ASSOCIATION a aderat la pactul cooperării academice dintre Universităţile membre, în vederea creării unei platforme comune europene de cooperare partenerială de lungă durată, având ca şi deziderat major „noua Renaştere a universităţilor Europene”, „internaţionalizarea” acestora în interdependenţă strânsă, în dorinţa lor de cooperare în stabilirea de bune practici pe aceleaşi coordonate, prin activităţi bilaterale, multilaterale, naţionale şi internaţionale şi, nu în ultimul rând, inter-universitare, toate acestea constituind Agenda Universitară compactă şi coerentă a Europei pentru acest deceniu. Tot la acest început de an, UVVG şi-a prelungit statutul de membru al IIE (Institute of Internaţional Education)- for educaţional cu mii de universităţi membre de pe întreg globul, care îşi unesc eforturile pentru crearea viitorilor leaderi mondiali, organizează seminarii, conferinţe, sesiuni educaţionale şi workshop-uri în întreaga lume. IIE facilitează cooperarea globală şi interculturală dintre membrii săi, schimburi de experienţă şi accesul la informaţia academică de ultimă oră. UVVG pune la dispoziţia tuturor cadrelor sale şi a studenţilor tuturor facultăţilor din cadrul Universităţii posibilitatea de a participa la o multitudine de programe, care să îi ajute în perioada studiilor şi ulterior, în momentul încadrării pe piaţa forţei de muncă. Cu această ocazie trebuie menţionată şi declararea UVVG ca şi centru pentru vestul României pentru toate examenele lingvistice Cambridge, examene de ultima generaţie -one-on-one, în direct cu Cambridge University, online. Responsabil d-na conf. dr. Vanda Stan şi dl asist. Univ Claudiu Grigore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *