Studenţii UVVG, parteneri în asigurarea calităţii academice

La toate facultăţile şi filialele UVVG a început evaluarea personalului didactic de către studenţi în conformitate cu standardul ARACIS I.P.C. 413. Această evaluare se realizează semestrial pe un formular multicriterial conceput de Consiliul Consultativ al Studenţilor şi aprobat de Senatul universitar. Evaluările se încheie în data de 20.01.2011, sinteza acestora analizându-se în Consiliile facultăţilor şi Senat. Feedback-ul realizat de către studenţi se înscrie în politica Universităţii de asigurare a transparenţei privind asigurarea calităţii educaţiei, iar rezultatele evaluării studenţeşti sunt criterii la promovarea personalului didactic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *