UVVG a lansat cartea Toponimia localităţii Buteni

Casa Universitarilor şi Studenţilor din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a găzduit ieri lansarea de carte Toponimia localităţii Buteni în prezenţa autoarei lect. univ. dr. Corina Vaşca, cadru didactic la UVVG. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest Vasile Goldiş, arhiepiscopul Timotei Seviciu, prorector Iovan Marţian, prof. univ. dr. Vasile Frăţilă, cancelar Corneliu Maior, profesori universitari, studenţi. Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a subliniat că „Toponimia localităţii Buteni, judeţul Arad”, se încadrează în preocupările lingviştilor români în frunte cu Iorgu Iordan, Emil Petrovici, din anii 1960 – 1970, pentru a aduce argumente inclusiv de ordin lingvistic asupra vieţii şi continuităţii românilor de pe acele meleaguri pe care s-au aşezat şi alte popoare şi le-au influenţat obiceiurile şi limba. Lect. univ. dr. Corina Vaşca a precizat: „Cartea face o prezentare a aşezării localităţii Buteni pe Valea Crişului Alb, unde subdialectul crişean se întâlneşte cu cel bănăţean, a formelor de relief, climei, florei, faunei, portului şi obiceiurilor populare, precum şi un scurt istoric. Urmează descrierea toponimelor, clasificarea lor din punct de vedere al originii şi semantic. Concluziile arată că în proporţie de 90% sunt de origine română, sau formate în limba română din apelative maghiare etc., iar populaţia localităţii, în ciuda tuturor vitregiilor, a rămas stabilă aici, păstrându-şi identitatea şi limba”. Biroul de presă al UVVG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *