Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad implementează un nou proiect

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi Universitatea din Bucureşti implementează în următorii 3 ani proiectul finanţat din fonduri europene: „Programul de specializare a resurselor umane din domeniile biomedical şi biotehnologic” Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti au organizat vineri, 11.02.2011, în Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, o acţiune de promovarea a „Programului de specializare a resurselor umane din domeniile biomedical şi biotehnologic” pentru grupul ţintă din regiunea de Vest. Proiectul POSDRU/81/3.2/S/55362 a fost selectat la finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cofinanţat din Fondul Social European, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 81 „Competenţe pentru Competitivitate” şi este implementat în perioada 01 decembrie 2010 – 30 noiembrie 2013. Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad a fost reprezentată de Dl. Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Rector al Universităţii de Vest Vasile Goldiş și coordonator formare curs în cadrul proiectului pentru grupul ţintă selectat din regiunea de Vest, Prof. univ. dr. Anca Hermenean, Prorector cercetare si coordonator proiect UVVG, CSIII dr. Popescu Cristina, coordonator formare lucrări practice regiunea Vest. Echipa de implementare a Universităţii din Bucureşti a fost reprezentată de dna Prof. univ. dr. Marieta Costache, manager proiect şi Prof. univ. dr. Anca Dinischiotu în calitate de coordonator formare curs pentru grupul ţintă din regiune Bucureşti-Ilfov. Dl. acad. Prof. dr. Gheorghe Benga, în calitate de profesor invitat a susţinut prelegerea: „Proteinele canal pentru apă (aquaporine şi familia lor): de la descoperirea la Cluj-Napoca în 1985 la cunoştinţele prezente de biologie celulară şi moleculară cu implicaţii medicale”. La această manifestare au participat reprezentanţi ai administraţiei locale şi judeţene – Adrian Ţolea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad, dna Carmen Ispas, consilier al Primăriei Mun. Arad, cadre didactice şi angajaţi cu studii superioare care lucrează în laboratoare medicale, sanitar-veterinare, biotehnologice, de cercetare, din Arad, Timişoara, Deva si Lovrin. Grupul ţintă al proiectului este format din 60 de persoane (30 de persoane din regiunea Bucureşti-Ilfov şi 30 de persoane din regiunea Vest), iar evaluarea şi comunicarea se va realiza folosind metode noi bazate pe TIC, prin intermediul unui portal internet/intranet al programului, care va facilita transferul de know-how şi stabilirea de noi contacte profesionale. Proiectul are ca scop dezvoltarea unui program de formare postuniversitar destinat angajaţilor care îşi desfăşoară activitatea în laboratoarele din domeniile: sanitar, mediu, biotehnologii şi securitate alimentară, cercetare, etc., prin promovarea de tehnici şi metodologii de laborator inovative, conforme cu cerinţele şi standardele UE, în scopul creşterii competenţelor acestor categorii profesionale. Proiectul este în concordanţă cu Orientările Strategice Comunitare de creştere a adaptabilităţii forţei de muncă pentru asigurarea flexibilităţii la piaţa muncii, creşterea investiţiilor în resurse umane prin educaţie şi instruire performanţă, promovarea formării continue şi educaţiei antreprenoriale. Se răspunde structural şi funcţional nevoilor de formare/specializare ale grupului ţintă, care trebuie să ţină pasul cu evoluţia cunoaşterii, cu tehnicizarea şi informatizarea echipamentelor şi cu modernizarea metodologiilor utilizate. Prof. univ. dr. Marieta Costache, din cadrul Universităţii din Bucureşti, managerul de proiect, ne-a declarat: „Proiectul de formare adresat specialiştilor din laborator, va reprezenta, pentru noi, o modalitate mai bună de apropiere care va permite formarea cadrelor din Regiunea de Vest a României şi din Regiunea Bucureşti – Ilfov. Obiectivul principal al proiectului este creşterea competenţelor profesionale a grupului ţintă precum si stimularea schimburilor de experienţă interregionale”. Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” și coordonator formare curs pentru Regiunea de Vest, a subliniat: „Este un proiect generos implementat la Bucureşti şi Arad, în care ne propunem să pregătim „resursa umană” în special din laboratoarele medicale, sanitar-veterinare, biotehnologice, mediu şi cercetare, din cele 2 regiuni printr-un program de specializare postuniversitar, care să le completeze cunoştinţele profesionale cu noi competenţe practice din domeniile de vârf ale biochimiei si biologiei moleculare si care îi vor face mai competitivi pe piaţa muncii, conform standardele europene de profil”. Biroul de presă al UVVG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *