O nouă specializare la UVVG Arad

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad vine cu o nouă ofertă educaţională, prin autorizarea programului de licenţă pentru specializarea „INGINERIA SISTEMELOR DE ENERGII REGENERABILE” – forma de învăţământ zi, cu o durată de 4 ani (50 de locuri). 
Noua specializare va funcţiona în cadrul Facultăţii de Inginerie şi va pregăti ingineri în domeniul energiilor alternative (energii verzi, regenerabile şi alternative).

Programul de studii propune o curriculă modernă, predată de specialişti de înaltă calificare universitară din ţară şi străinătate – Universitatea Krems (Austia) şi Freiburg (Germania), cursurile desfăşurându-se în spaţii de învăţământ din cadrul UVVG Arad, amenajate şi dotate la standarde internaţionale.
Curricula academică oferă studentului oportunităţi de formare complexă şi complementară, având posibilitatea să acceseze cursuri opţionale, sau facultative precum „Limba germană sau engleză în specialitate”, „Managementul firmei”, „Gestionarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă”. 
Studenţii merituoşi vor beneficia de burse din partea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, iar practica de specialitate se va desfăşura la firme partenere din ţară, sau la Universităţi înfrăţite din Austria şi Germania, în condiţiile promovării baremelor de competenţe lingvistice. Toţi studenţii vor fi implicaţi în colectivele de cercetare din cadrul Centrului de Cercetare pentru Energii Regenerabile şi Nanotehnologii, viitorii ingineri de energii regenerabile fiind îndrumaţi în dezvoltarea competenţelor specifice, în cadrul proiectelor derulate.
În contextul energetic actual, unităţile care vor utiliza sisteme de energii regenerabile vor cunoaşte o dezvoltare exponenţială. Judeţul Arad, fiind beneficiarul unui program coerent de dezvoltare a sectorului energetic alternativ prin implementarea „Strategiei energetice a judeţului Arad pe perioada 2010 – 2020” elaborată de Consiliul Judeţean Arad, va cunoaşte o dezvoltare iminentă a acestui sector, iar viitorii ingineri în domeniu, vor fi îndrumaţi, după promovarea examenului de licenţă, pentru inserţia profesională în cadrul acestor unităţi.
Informaţii la Rectoratul Universităţii, din Arad,  B-dul Revoluţiei, nr. 94, Telefon: 0257/280335; E-mail: rectorat@uvvg.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *