Cum să cunoşti voia lui Dumnezeu cu privire la viaţa ta?

Ţi-ar plăcea să cunoşti viitorul? Ai vrea să știi care este alegerea cea mai bună atunci când trebuie să iei o hotărâre importantă? Crezi că Dumnezeu are un plan cu tine? Ai vrea să știi ce cuprinde acest plan?
La modul general oamenii sunt preocupați să cunoască viitorul și sunt  în căutarea unei călăuziri eficiente. Sunt tipărite hărți astrologice care se pun la îndemâna oricui. Prezicători și ghicitori abundă peste tot. Oamenii de pretutindeni doresc să știe ce se va întâmpla și cum să întâmpine viitorul. Curiozitatea în legătură cu ziua de mâine este o parte integrantă a însăși ființei noastre.
Întrebarea pe care creștinul și-o pune adesea este: cum să pot cunoaște care este voia lui Dumnezeu pentru mine?
Uneori suntem îngrijorați de faptul că lipsește astăzi o călăuzire divină evidentă sau cel puțin așa se pare. Privim înapoi la timpurile biblice când îngerii umblau alături de oameni chiar în miezul zilei, când profeții trăiau, și dorim să avem aceeași posibilitate de cunoaștere a voinței lui Dumnezeu.
Încercând a se găsi căi de soluționare a problemei se disting două atitudini majore:
a). Creștinii imaturi, din punct de vedere spiritual,  apelează la mijloace omenești precum aruncarea banului, zarurile sau chiar alte forme mai elaborate. Călăuzirea obținută pe aceste căi este adesea un joc  al întâmplării dacă nu chiar de inspirație dubioasă! Chiar și necredincioșii arună moneda sau zarul pentru a lua apoi o hotărâre!
b). Creștinii intelectualiști insistă asupra ideii că atunci când Dumnezeu ne-a creat, ne-a dat toată călăuzirea prin însuși faptul că ne-a înzestrat cu minte pentru a gândi și a elabora raționamente. Dar dacă logica și raționamentul formează întreaga metodă prin care Dumnezeu Își comunică voința, atunci ateii și necredincioșii pot tot așa de bine să ia o decizie corectă precum cel mai bun creștin. Călăuzirea este determinată mai degrabă de coeficientul de inteligență decât de orientarea spirituală!
Vă propun, în cele ce urmează, să acordați atenție următoarelor idei care conturează posibilități de a descoperi mai clar voia lui Dumnezeu în ceea ce ne privește!
1. Nu vă impuneți voința asupra situațiilor date. Voința proprie trebuie neutralizată atunci când vrem să relaționăm eficient cu Dumnezeu! Desigur, acest lucru nu înseamnă că nu vom mai avea preferințe însă, mai mult decât acestea, vom dori întotdeauna să ne lăsăm conduși de Dumnezeu, pentru că relația personală cu El este capitală! Să luăm aminte la cuvintele și exemplul  Mântuitorului: „Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.” (Matei 26: 39) „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis şi să împlinesc lucrarea Lui”. (Ioan 4: 34)  
2. Nu luați decizii  doar în virtutea simțămintelor. Biblia arată clar că adesea Duhul Sfânt ne conduce prin impresii asupra inimii. ”Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: „Iată drumul, mergeţi pe el!”, când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga” ( Isaia 30: 21) Dincolo de aceasta însă, este sănătos să nu luăm niciodată o decizie doar pe baza simțămintelor având în vedere că uneori simțămintele ne joacă feste.
3. Studiază Sfânta Scriptură. Dumnezeu ne conduce întotdeauna potrivit Cuvântului Său și niciodată împotriva acestuia! ”Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea”. (Psalmi 119:105) Deși s-ar putea să nu găsești o indicație specială pentru decizia ta, totuși, cu siguranță,  vei găsi principii pe care să le aplici în cazul tău.
4. Ia în calcul împrejurările provindențiale. Privește la conducerea divină din trecut și caută să plasezi hotărârea ta prezentă în concordanță cu modelul pe care îl vezi dezvoltându-se în alte experiențe ale călăuzirii lui Dumnezeu de care te-ai bucurat! ”Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor patruzeci de ani în pustiu, ca să te smerească şi să te încerce, ca să-ţi cunoască pornirile inimii şi să vadă dacă ai să păzeşti sau nu poruncile Lui”. (Deuteronomul 8: 2)
5. Consultă-ți prietenii evlavioși. Un principiu general al Biblie este formulat astfel: ”Când nu este chibzuinţă, poporul cade; dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici”. ( Proverbe 11: 14) Nu vă sfătuiți cu prieteni nespirituali, care ar fi departe de o posibilă călăuzire divină – deși, uneori, poate chiar și din dreptul unor asemenea oameni am putea prelua idei utile! – însă, rețineți, două sau trei minți pot cuprinde mai mult decât una singură. Sfatul apropiaților noștri nu trebuie să fie perceput ca fiind decisiv: luați-l însă în considerare!
6. Cereți prin rugăciune lui Dumnezeu să-și descopere voința în vederea deciziei pe care trebuie s-o luați. ”Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată”. (Iac ov 1: 5) Este clar, pentru fiecare dintre noi, că a te ruga cerând iluminare și călăuzire din partea lui Dumnezeu, este un demers de bază!
7. Pe baza celor șase puncte anterioare luați o hotărâre. Nu așteptați neapărat un semn special, miraculos! Cântăriți cu rugăciune greutatea argumentelor și decideți: în cele din urmă aici trebuie să se ajungă! Spuneți-i, tot în rugăciune,  lui Dumnezeu ce hotărâre ați luat!
8. Purcedeți asupra celor hotărâte, invitând pe Dumnezeu să vă oprească dacă ați încurcat cumva indicatoarele! În cartea biblică Faptele Apostolilor 16: 6 – 9 se prezintă un episod  foarte interesant. Iată textul: ”Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul  în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei şi Galatiei. Ajunşi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia şi s-au coborât la Troa. Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om din Macedonia stătea în picioare şi i-a făcut următoarea rugăminte: „Treci în Macedonia şi ajută-ne!”
Apostolul Pavel și colaboratorii săi cu siguranță că s-au rugat, au plănuit, s-au sfătuit și au purces la acțiune dar, iată, totuși, că Dumnezeu avea alt plan pentru ei! Tocmai de accea, această a opta sugestie mi se pare foarte importantă pentru fiecare dintre noi!
Acestea sunt treptele propuse în căutarea voinței divine, iar pentru aceia care le vor folosi de-a lungul anilor în luarea deciziilor, se va dovedii că sunt deosebit de folositoare.
Dumnezeu are o voință! El este interesat în a te călăuzi! El are un plan cu tine și vei găsi cea mai mare bucurie în descoperirea și urmărirea acestui plan! Dacă este voia Sa să mergi la Ninive, nu va fi la fel de bine dacă o vei apuca, asemenea lui Iona,  spre Tars!
Cel ce dorește cu adevărat  să cunoască voia lui Dumnezeu va trebui să-L cunoască zilnic pe El. Problema călăuzirii divine nu este o scânteie care apare atunci când stăm în fața unei hotărâri dificile! Cunoscând pe Dumnezeu zi de zi, prin rugăciune și studiul Cuvîntului Său, suntem aduși într-o poziție în care începem să discernem voia Sa în ceea ce privește amănuntele vieții noatre zilnice. Asemenea înotului, spre exemplu, călăuzirea lui Dumnezeu se învață prin practică, prin exercițiu.
Îl cunoști tu pe El? Știi ce înseamnă să pui deoparte cel mai bun timp al zilei pentru a te familiariza cu El și a intra într-o legătură relațională profundă cu El? Știi ce înseamnă să vorbești cu El chiar și numai de  dragul de-a vorbi, când nu ai nimic să-i ceri, ci doar să-L ai pe El Însuși? Știi ce înseamnă să-L asculți vorbind prin Cuvântul Său? Ai trăit acele momente, asemenea ucenicilor pe drumul spre Emaus, când le ardea inima în ei în timp ce El le vorbea?
Dacă DA – ești în poziția în care cauți călăuzirea Sa în toate aspectele vieții tale! Mult success în continuare!
Dacă NU – primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te familiarizezi cu El! Doar când Îl vei cunoaște personal vei putea înțelege corect călăuzirea Sa și vei fi dispus să o accepți. Învață să-L cunoști pe Isus. Obișnuiește-te cu Prietenul cel mai bun pe L-ai avut vreodată. Pe măsură ce vei confrunta problemele vieții, vei învăța să înțelegi ce dorește El, în viața ta de zi cu zi.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *