Excelenţă şi calitate la sesiunea de examene licenţă şi masterat din cadrul UVVG

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele fondator al UVVG Arad a declarat, în cadrul conferinţei de presă care a avut loc vineri, 29 iunie la Centrul Academic de Conferinţe,  „Examenele de licenţă şi masterat din sesiunea iunie 2012 din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” au fost de tip European, agreate de studenţi deoarece asigură obiectivitate sporită şi cuantifică evaluările parţiale de pe parcursul semestrului în evaluarea finală. Ca beneficiari de servicii educaţionale, studenţii Universităţii, prin Consiliul Consultativ al Studenţilor, au fost implicaţi în audituri de calitate pe perioada sesiunii.”
Numărul total al examenelor universitare este 1049 din care s-au desfăşurat 1036, respectiv din totalul de 933 de examene de licenţă s-au desfăşurat 384, precum şi 116 examene de masterat.
Din totalul de 450 de examene pe facultăţi din Arad s-au desfăşurat 437, 384 din 397 pentru licenţă şi 53

 pentru masterat, iar din totalul de 599 de examene pe filiale, 536 au fost pentru licenţă şi 63 pentru masterat.
La nivel de licenţa studenţii s-au prezentat la examene în procent de 75,56%, iar prezenţa de participare a masteranzilor este de 69,6%. Până în prezent media obţinută la nivel licenţă este de 8,04, iar la masterat este de 9,40. Rezultatele finale ale admiterii pentru etapa I a ciclului de licenţă se vor comunica în data de 31 iulie.
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” va deschide, începând cu data de 02 iulie a.c. Centre de înscriere pentru admiterea, în anul universitar 2012-2013, la toate cele şase facultăţi şi filiale ale Universităţii. Toate centrele beneficiază de un bogat material informativ. Oficiul Permanent pentru Informare şi Înscriere de la Rectorat, B-dul Revoluţiei nr.94-96, telefon 0257/280373, funcţionează de luni până vineri între orele 9,00-18,00; email: admitere@uvvg.ro; site:www.uvvg.ro; 
„Oferta academică a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” este generoasă, ea cuprinzând 36 de specializări licenţă în cele 6 facultăţi, 54 de programe de studii aprofundate la nivel de masterat, 6 cursuri postuniversitare de specialitate, Şcoala doctorală în domeniul medicinei şi biologiei şi o Şcoală postdoctorală, înfiinţată printre primele instituţii de studii postdoctorale din România. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este singura Universitate din Arad ce prezintă şcoala postdoctorală. 
De subliniat este faptul că UVVG acordă, în număr nelimitat, locuri de şcolarizare gratuită, prin bursele „Vasile Goldiş” Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” practică cele mai mici taxe de şcolarizare şi acordă, în număr nelimitat, burse studenţilor merituoşi, şcolarizare gratuită prin Bursele „Vasile Goldiş”, a precizat preşedintele UVVG, prof. univ. dr. Aurel Ardelean.  
La toate specializările, taxele de şcolarizare, pentru anul universitar 2012-2013 vor fi diminuate şi, în unele cazuri, menţinute la nivelul anului trecut, pentru a da posibilitatea de acces, în condiţiile crizei, noilor studenţi. Universitate europeană, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” pregăteşte studenţi străini prin liniile de predare în limba franceză şi limba engleză. 
Beneficiază de facilităţi la plata taxei de şcolarizare pentru anul universitar  2012/2013:  
absolvenţii de liceu, promoţia 2012, care obţin la Bacalaureat media cuprinsă între 9,00 şi 10,00 şi care optează pentru specializările de la forma de învăţământ zi, cei care achită integral taxa de şcolarizare la înscrierea în anul I, nivel licenţă beneficiază de o reducere de 30 %, studenţii care provin din casele de copii sau orfani de ambii părinţi, care nu realizează alte venituri şi care nu depăşesc vârsta de 25 ani, beneficiază de scutire de la plata taxei de şcolarizare precum şi a taxei pentru finalizarea studiilor, pe toată perioada şcolarizării, studenţii care provin din aceeaşi familie, beneficiază  fiecare de o reducere  de 10 % a taxei de şcolarizare, studenţii înscrişi la învăţământul de zi şi care nu depăşesc vârsta de 25 ani, ai căror părinţi sunt pensionari, beneficiază de o reducere de 15 % a taxei de şcolarizare, studenţii înscrişi în anul I de studiu, şefi de promoţie 2012 şi olimpicii care au obţinut locurile I, II sau III la olimpiade naţionale sau internaţionale,  beneficiază de scutire de la plata taxei de şcolarizare pentru anul I de studiu – an universitar 2012-2013, studenţii care urmează două specializări concomitent în cadrul universităţii, indiferent de forma de învăţământ, beneficiază de o reducere de 15 % a taxei de şcolarizare pentru fiecare specializare, studenţii care urmează a doua facultate în cadrul UVVG, absolvenţi ai UVVG cu diplomă de licenţă sau absolvenţi ai colegiilor universitare din cadrul UVVG, beneficiază de o reducere de 20% a taxei de şcolarizare.
Toţi studenţii pot beneficia la cerere de eşalonarea plăţii taxei de şcolarizare în rate lunare iar toate facilităţile se acordă numai pe bază de documente justificative, care se depun obligatoriu la Departamentul financiar-contabil al UVVG, însoţite de o cerere formulată în acest sens până la data de înscrierii. 
În facilităţile acordate studenţilor intră următoarele: nu se percepe taxă de înscriere; nu se percepe taxă de admitere; taxele de şcolarizare sunt în scădere faţă de anul trecut şi pot fi achitate în 4 rate; prima rată este de 40% din taxa de şcolarizare; condiţii avantajoase şi reducerea costurilor de preţ la cazare şi masă; asigurarea de burse de studiu în străinătate (programele Erasmus) 
Următoarele categorii de persoane beneficiază de şcolarizare gratuită: Absolvenţii de liceu, promoţia 2012, care obţin la Bacalaureat media cuprinsă între 9,00 şi 10,00 şi care optează pentru specializările de la forma de învăţământ zi; Absolvenţii claselor a XII – a care vor obţine locul I-III la olimpiadele şcolare, faza naţională în anul 2012; Studenţii care provin de la casele de copii sau orfani de ambii părinţi, care nu realizează venituri şi care nu depăşesc vârsta de 25 de ani şi Absolvenţii claselor a XII-a care vor fi şefi de promoţie în anul 2012 
„Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” vine în sprijinul studenţilor de la universităţile cu facultăţi neacreditate. Solicitările de transfer nominale se pot depune la registratura Universităţii, fiind supuse conform prevederilor legale aprobării Rectoratului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, iar de menţionat este faptul că nu se percepe taxă de transfer. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, universitate comunitară, îşi asumă responsabilitatea publică pentru respectarea Legii calităţii învăţământului superior şi a calitatăţii programelor de studii la toate formele de învăţământ: ZI, Învăţământ la Distanţă (ID) şi Frecvenţă Redusă (FR).”, a declarat rectorul fondator, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *