Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” organizează cea de-a XVIII-a ediţie a Şcolii de Vară Francofon

Universitatea de Vest „Vasile  Goldiş” din Arad şi Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice, organizează, în colaborare cu Universitatea Lille Nord de France, Universitatea Laval şi Universitatea Libre din Bruxelles, în perioada 2-7 iulie 2012, la Arad, cea de-a XVIII-a ediţie a Şcolii de Vară francofone Jean Montreuil « PATHOLOGIES ET PHARMACOLOGIE MOLECULAIRES. BIOTECHNOLOGIES», cu participare internaţională. 
     Şcoala de vară francofonă Jean Montreuil se desfăşură sub egida Academiei Române şi a Academiei de Ştiinţe din Paris şi are o istorie de tradiţie în România, ea fiind creată în 1995 la Iaşi, din iniţiativa Prof. univ. dr. Gheorghe POPA, rector al Universităţii Al. I. Cuza în acea perioadă, împreună cu Acad. Profesor Emerit Jean

 Montreuil, Membru de Onoare al Academiei Române, Doctor Honoris Cauza al Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi şi al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, sub dublul patronaj al Academiei Române şi al Academiei de Ştiinţe din Paris. Începând cu anul 2005, cea de a XI-a ediţie a şcolii de vară a fost organizată la Arad. 
Odată cu decesul Acad. Prof. Jean Montreuil, în ultima zi de cursuri a celei de-a 16-a ediţii a şcolii de la Arad, conducerea Universităţii „Vasile Goldiş” a hotărât ca Şcoala de vară, care a cunoscut un succes important, să continue sub numele de  «Şcoala de vară Jean Montreuil», ca un omagiu adus acestei personalităţi ştiinţifice internaţionale care şi-a consacrat, în ultimii 20 de ani ai vieţii, întreaga activitate dezvoltării  învăţământului superior şi cercetării din România, motiv pentru care a fost decorat de Universitatea „Vasile Goldiş” cu Medalia de Aur şi cu gradul de Comandor în Ordinul Naţional Cultural de către Preşedintele României. 
Şcoala a fost concepută încă de la început ca o şcoală multidisciplinară, la interfaţa domeniilor Biologie, Chimie, Medicină şi Farmacie, abordând subiecte de mare actualitate ale cercetării biomedicale, fiind caracterizată de o tematică dinamică de la an la an, în funcţie de solicitările cursanţilor exprimate în chestionarele de la sfârşitul fiecărei şcoli. 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este pentru a opta oară gazda acestei manifestări ştiinţifice internaţionale, care reuneşte profesori şi cercetători de renume francezi şi români. Profesorii francezi aparţin unor universităţi de prestigiu din Franţa şi Belgia, Universitatea Lille Nord de France, Universitatea Laval şi Universitatea Libre (Bruxelles).
Prezenta şcoală de vară francofonă se bazează în continuare pe colaborarea unor specialişti internaţionali de prestigiu: Prof. dr. Jerome Estaquier de la «Université Laval», Canada, Dr. Nicolas Sergeant de la «Université Lille Nord de France», dr. Iuliana  Ristea Popescu, de la «Université Libre de Bruxelles», Belgia,  fosta cursantă a acestei şcoli în urmă cu 14 ani,  precum şi Pr. Univ. dr. Galajda ZOLTÁN de la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară a Universităţii Debrecen, Ungaria. 
Lucrările Şcolii de Vară se vor desfăşura în Aula Magna Universitaria din Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, iar cursurile vor fi asigurate de profesori de prestigiu în domeniul temelor abordate din Universitatea „Vasile Goldiş”, respectiv Rectorul Fondator, Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele UVVG, Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul UVVG, Prof. univ. dr. Liana Moş, decan al Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară, precum şi cercetători ştiinţifici din Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, «Centrul de biotehnologii pentru terapie celulară şi medicină regenerativă pe bază de celule stem şi modulatori de apoptoză» respectiv, dr. Cătălin Iordachel şi Prof. univ. dr. Daniela Bratosin, în acelaşi timp cadru didactic al Universităţii „Vasile Goldiş”.
Şcoala de vară Jean Montreuil se adresează  tuturor studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, medicilor rezidenţi, cercetătorilor sau profesorilor din domeniile: medicină, biologie, biochimie, farmacie, în particular studenţilor aparţinând facultăţilor de la secţiile francofone.
    Tematica cursurilor ce vor fi derulate pe durata a 6 zile abordează subiecte de mare actualitate ştiinţifică din cercetarea biomedicală, respectiv: Apoptoza (Mecanisme celulare şi moleculare; Metodologie de studiu; Modele: virusul imunodeficienţei umane, celula canceroasă, hematia nucleată şi anucleată (umană); Terapii pe bază de modulare a acesteia), Diabetologie (Diabetul; Date epidemiologice; Genetica diabetului de tip 2; insulino-rezistenţa şi sindromul metabolic; Conceptul actual de «diabesity»). Maladii neurodegenerative: Alzheimer şi Tauopatii (Tipuri de maladii, diagnostic şi perspective terapeutice), Medicina Regenerativă (Bioterapie celulară: celule stem, metode de izolare şi aplicaţii; Biomateriale şi inginerie tisulară; Transfuzia sanguină-prima bioterapie celulară şi problemele ei actuale), “Explorarea modernă a celulei” –  zi dedicată citometriei în flux: principii şi aplicaţii în cercetarea fundamentală şi clinică (fenotipajul leucemiilor) cu demonstraţii tehnice de citometrie în flux, tehnici imunohistochimice, microscopie electronică de transmisie (TEM) şi de scanare (SEM). 
     Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România creditează această manifestare cu un număr important de credite de educaţie continuă.
     Avem convingerea că cea de-a 18-a ediţie a Şcolii de vară „Jean Montreuil”  îşi va atinge scopul propus şi va deschide în acelaşi timp noi căi de comunicare ştiinţifică între participanţi şi profesori aparţinând diferitelor centre universitare şi de cercetare din România şi din lumea ştiinţifică internaţională.      
Universitatea de Vest „Vasile  Goldiş” din Arad şi Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice, organizează, în colaborare cu Universitatea Lille Nord de France, Universitatea Laval şi Universitatea Libre din Bruxelles, în perioada 2-7 iulie 2012, la Arad, cea de-a XVIII-a ediţie a Şcolii de Vară francofone Jean Montreuil « PATHOLOGIES ET PHARMACOLOGIE MOLECULAIRES. BIOTECHNOLOGIES», cu participare internaţională. 
     Şcoala de vară francofonă Jean Montreuil se desfăşură sub egida Academiei Române şi a Academiei de Ştiinţe din Paris şi are o istorie de tradiţie în România, ea fiind creată în 1995 la Iaşi, din iniţiativa Prof. univ. dr. Gheorghe POPA, rector al Universităţii Al. I. Cuza în acea perioadă, împreună cu Acad. Profesor Emerit Jean Montreuil, Membru de Onoare al Academiei Române, Doctor Honoris Cauza al Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi şi al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, sub dublul patronaj al Academiei Române şi al Academiei de Ştiinţe din Paris. Începând cu anul 2005, cea de a XI-a ediţie a şcolii de vară a fost organizată la Arad. 
Odată cu decesul Acad. Prof. Jean Montreuil, în ultima zi de cursuri a celei de-a 16-a ediţii a şcolii de la Arad, conducerea Universităţii „Vasile Goldiş” a hotărât ca Şcoala de vară, care a cunoscut un succes important, să continue sub numele de  «Şcoala de vară Jean Montreuil», ca un omagiu adus acestei personalităţi ştiinţifice internaţionale care şi-a consacrat, în ultimii 20 de ani ai vieţii, întreaga activitate dezvoltării  învăţământului superior şi cercetării din România, motiv pentru care a fost decorat de Universitatea „Vasile Goldiş” cu Medalia de Aur şi cu gradul de Comandor în Ordinul Naţional Cultural de către Preşedintele României. 
Şcoala a fost concepută încă de la început ca o şcoală multidisciplinară, la interfaţa domeniilor Biologie, Chimie, Medicină şi Farmacie, abordând subiecte de mare actualitate ale cercetării biomedicale, fiind caracterizată de o tematică dinamică de la an la an, în funcţie de solicitările cursanţilor exprimate în chestionarele de la sfârşitul fiecărei şcoli. 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este pentru a opta oară gazda acestei manifestări ştiinţifice internaţionale, care reuneşte profesori şi cercetători de renume francezi şi români. Profesorii francezi aparţin unor universităţi de prestigiu din Franţa şi Belgia, Universitatea Lille Nord de France, Universitatea Laval şi Universitatea Libre (Bruxelles).
Prezenta şcoală de vară francofonă se bazează în continuare pe colaborarea unor specialişti internaţionali de prestigiu: Prof. dr. Jerome Estaquier de la «Université Laval», Canada, Dr. Nicolas Sergeant de la «Université Lille Nord de France», dr. Iuliana  Ristea Popescu, de la «Université Libre de Bruxelles», Belgia,  fosta cursantă a acestei şcoli în urmă cu 14 ani,  precum şi Pr. Univ. dr. Galajda ZOLTÁN de la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară a Universităţii Debrecen, Ungaria. 
Lucrările Şcolii de Vară se vor desfăşura în Aula Magna Universitaria din Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, iar cursurile vor fi asigurate de profesori de prestigiu în domeniul temelor abordate din Universitatea „Vasile Goldiş”, respectiv Rectorul Fondator, Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele UVVG, Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul UVVG, Prof. univ. dr. Liana Moş, decan al Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară, precum şi cercetători ştiinţifici din Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti, «Centrul de biotehnologii pentru terapie celulară şi medicină regenerativă pe bază de celule stem şi modulatori de apoptoză» respectiv, dr. Cătălin Iordachel şi Prof. univ. dr. Daniela Bratosin, în acelaşi timp cadru didactic al Universităţii „Vasile Goldiş”.
Şcoala de vară Jean Montreuil se adresează  tuturor studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, medicilor rezidenţi, cercetătorilor sau profesorilor din domeniile: medicină, biologie, biochimie, farmacie, în particular studenţilor aparţinând facultăţilor de la secţiile francofone.
    Tematica cursurilor ce vor fi derulate pe durata a 6 zile abordează subiecte de mare actualitate ştiinţifică din cercetarea biomedicală, respectiv: Apoptoza (Mecanisme celulare şi moleculare; Metodologie de studiu; Modele: virusul imunodeficienţei umane, celula canceroasă, hematia nucleată şi anucleată (umană); Terapii pe bază de modulare a acesteia), Diabetologie (Diabetul; Date epidemiologice; Genetica diabetului de tip 2; insulino-rezistenţa şi sindromul metabolic; Conceptul actual de «diabesity»). Maladii neurodegenerative: Alzheimer şi Tauopatii (Tipuri de maladii, diagnostic şi perspective terapeutice), Medicina Regenerativă (Bioterapie celulară: celule stem, metode de izolare şi aplicaţii; Biomateriale şi inginerie tisulară; Transfuzia sanguină-prima bioterapie celulară şi problemele ei actuale), “Explorarea modernă a celulei” –  zi dedicată citometriei în flux: principii şi aplicaţii în cercetarea fundamentală şi clinică (fenotipajul leucemiilor) cu demonstraţii tehnice de citometrie în flux, tehnici imunohistochimice, microscopie electronică de transmisie (TEM) şi de scanare (SEM). 
     Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România creditează această manifestare cu un număr important de credite de educaţie continuă.
     Avem convingerea că cea de-a 18-a ediţie a Şcolii de vară „Jean Montreuil”  îşi va atinge scopul propus şi va deschide în acelaşi timp noi căi de comunicare ştiinţifică între participanţi şi profesori aparţinând diferitelor centre universitare şi de cercetare din România şi din lumea ştiinţifică internaţională.      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *