Manifestări dedicate împlinirii a 150 de ani de la târnosirea Catedralei Vechi din Arad

Vineri, 09 octombrie 2015, de la orele 16:00, la Catedrala Veche din Arad, au început manifestările prilejuite de împlinirea a 150 de ani de la târnosirea ei. Acțiunile cultural-bisericești dedicate acestui eveniment, au debutat prin oficierea unui Te-deum de către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai acestei parohii.
Evenimentul a continuat cu un Simpozion aniversar ,,150 de ani de istorie, spiritualitate și cultură ecleziastică”, în Aula Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, începând cu orele 17:00.
În prima parte a acestui simpozion a avut loc deschiderea festivă sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului. În alocuțiunea rostită, Înaltpreasfinția Sa a punctat contribuția slujitorilor Catedralei Vechi și a întregului cler arădean la Mare Unirede la 1 decembrie 1918. Fiind într-un an omagial dedicat misiunii parohiei astăzi și a marilor duhovnici din eparhii, Chiriarhul a evidențiat portretele unor duhovnici, slujitori ai catedralei vechi.În continuarea discursului său, Ierarhul arădean a subliniat legătura de continuitate dintre catedrala istorică și noua catedrală arhiepiscopală.
Alte alocuțiuni au fost rostite de parohul Catedralei Vechi, preotul Traian-Ioan Micoroi care a făcut o incursiuneîn istoria de un secol și jumătate a acestui edificiu ecleziastic; prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Președintele Universității „Vasile Goldiș” din Arad, Gheorghe Falcă, primarul Aradului; deputat Claudia Boghicevici; Florentina Horgea, subprefectul Județului Arad.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Președintele Universității „Vasile Goldiș” din Arad, a adresat, din partea întregii comunităţi a Universităţii de Vest “Vasile Goldiș” din Arad, dar și din în calitate de membru în Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Aradului, Un Creștinesc Salut, cu prilejul evenimentului sărbătorit astăzi, Catedrala Ortodoxă Veche a Aradului, tradiție și actualitate – 150 de ani de istorie, spiritualitate și cultură ecleziastică.
„Programul bogat al manifestărilor pregătite de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Aradului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, pentru cinstirea marelui eveniment, în perioada 9-11 octombrie 2015, constituie pentru noi și întreaga comunitate creștină a Aradului, un pios omagiu adus Sfintei Biserici Ortodoxe pentru păstrarea credinței în Dumnezeu, ocrotitorul vieții și al întregii lucrări dedicate binelui și armoniei dintre oameni.
Cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la târnosirea Vechii Catedrale a Aradului, aducem un respectuos omagiu față de ierarhii Aradului, față de ctitorii, care, de-a lungul istoriei, au susținut acest proiect ecleziastic și cultural românesc, păstrând cu dăruire și har sufletesc, întreaga viață spirituală și credința străbună a neamului românesc.
Întotdeauna, școala și biserica, ca instituții ale educației, au conlucrat pentru păstrarea ființei naționale – în cele mai grele timpuri istorice – și pentru apărarea credinței strămoșești.
Patronul spiritual al Universității noastre, Vasile Goldiș, corifeu al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 a activat în perioada 1901-1918 ca secretar al Consiliului Eparhial al Episcopiei Aradului. La dezbaterile Sinodului din 1902, Vasile Goldiș arăta că Biserica “a fost scutul apărător al neamului nostru”. Secretarul Episcopiei arată că la începutul secolului al XX-lea, Biserica a rămas pentru românii din Monarhie, “locul de mângâiere și călăuză”.
În calitate de secretar eparhial, Vasile Goldiș a contribuit in 1908, la crearea unui Fond Diecezan Bisericesc Cultural, cu scopul de a ajuta școlile sărace.
În toamna anului 1918, Vasile Goldiș, în calitate de secretar al Episcopiei Arădene a contribuit la mobilizarea preoților și învățătorilor pentru participarea la Adunarea Națională de la Alba Iulia, iar după Unire, Vasile Goldiș ia o serie de măsuri pentru organizarea învățământului românesc în Transilvania.
Ca secretar al Episcopiei, dar și prin funcțiile pe care le-a deținut, Vasile Goldiș a susținut caracterul confesional al școlilor românești și a cerut ca școlile și locuințele învățătorilor să fie trecute în proprietatea comunelor bisericești.
Vasile Goldiș rămâne în istorie ca un important om al școlii și bisericii, cel care considera că “școala și biserica sunt într-un stat cele mai importante din punct de vedere al viitorimii”.
Noi, toți, venim la biserică pentru a trăi bucuria rugăciunii. În rugăciune descoperim frumusețea sacrului. Rugăciunea rostită cu sufletul este tot ce poate fi mai de preț în viața noastră spirituală, căci rugăciunea ne conduce, ne apropie și ne unește cu Dumnezeu. Ea ne aduce bucuria păcii, a liniștii interioare, a iubirii de Dumnezeu. Doar rugăciunea întărește și mângâie. Fie, ca această zi în care sărbătorim împlinirea a 150 de ani de la înființarea Catedralei Ortodoxe Vechi a Aradului, să însemne, pentru noi toți, un dar de la Dumnezeu, pentru unitatea credinței creștine și a păcii sufletești, spre biruința binelui din noi”, a precizat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității „Vasile Goldiș” din Arad.
A urmat un miniconcert susținut de corul Seminarului Teologic din Arad, condus de arhid. drd. Tiberiu Ardelean.
A doua zi a manifestărilor dedicate împlinirii a 150 de ani de la târnosirea Catedralei Vechi din Arad
Sâmbătă, 10 octombrie 2015, în cea de-a doua zi din seria manifestărilor organizate cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la târnosirea Vechii Catedrale arădene, începând cu orele 17:00, în sala de festivități a parohiei, a fost prezentat un program artistic de către copiii ,,Școlii de duminică” ce activează în cadrul Parohiei Arad-Centru. Aceștia au prezentat un cântece și poezii cu caracter religios. La această acțiune a participat și Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei, însoțit de ostenitori de la Centrul Eparhial. La finalul programului, Înaltpreasfinția Sa a felicitat pe copilași pentru dragostea lor față de această biserică, precum și pe părinții și îndrumătorii lor.
După aceasta, în Catedrala Veche a urmat slujba vecerniei oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, înconjurat de preoții și diaconii acestei parohii și în prezența a numeroși credincioși.
În finalul manifestărilor de astăzi, a avut loc, în sala de festivități a parohiei, o expoziție de obiecte de cult, carte bisericească și laică și odăjdii liturgice, cu valoare de patrimoniu, aparținătoare acestei catedrale. Organizarea și prezentarea acestei expoziții a fost făcută de către domnul prof.dr. Marcel Tang, care este și cântăreț bisericesc al catedralei, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, a consilierilor eparhiali, a slujitorilor și credincioșilor arădeni.
Expoziția a fost organizată pe șase secțiuni:
1. Prima secțiune a fost dedicată obiectelor de cult, dintre care amintim ,,Chivotul lui Bosioc”, din anul 1899. La acesta se adaugă un litier de argint din anul 1790, donație a episcopului de atunci, Pavel Avacumovici; potire din argint; cruci și sfeșnice din argint; Evanghelii ferecate în argint etc.
2. A doua secțiune a fost dedicată cărții vechi, atât laice cât și de cult. Cel mai vechi exponat din această secțiune este datat cu anul 1618, un Comentariu la Carte profetului Isaia, autor fiind Abraham Sculeti, teolog protestant de la Facultatea de Teologie din Heildelberg.
3. Documente referitoare la construcția catedralei, dintre care amintim un document privind bilanțul cheltuielilor făcute pentru zidirea catedralei (1859), precum și un deviz al lucrărilor din decembrie 1858.
4. Antimise – un antimis din vremea episcopului Pavel Nenadovici (prima jumătate a sec. XVIII).
5. Veșminte – un sacos arhieresc, precum și o mitră aparținând episcopului Andrei Magieru.
6. Ultima secțiune a fost dedicată icoanelor din patrimoniul catedralei, remarcabilă fiind icoana Sfântului Ioan Botezătorul, din argint (1864).
La sfârșitul prezentării, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a felicitat pe prezentatorul acestei expoziții și pe părintele paroh pentru grija arătată față de păstrarea în bune condiții a patrimoniului și tradiței locale.
Daniel Albu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *