UVVG i-a acordat Academicianului, Prof. univ. dr. docent, Cristian Ioan D. Hera, vicepreședintele Academiei Române, titlul de Doctor Honoris Causa

Comunitatea din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad s-a aflat, vineri, 09.10.2015, în sărbătoare academică prilejuită de acordarea înaltului titlu de Doctor Honoris Causa, domnului Academician, Prof. univ. dr. docent Cristian Ioan D. Hera, vicepreședinte al Academiei Române, inginer agrochimist, doctor în agronomie, doctor docent în științe, Președinte al Secției de Științe Agricole și Silvice a Academiei Române, distinsă personalitate care se bucură de o recunoaștere națională și internațională certă.
Evenimentul festiv a avut loc în Sala „Regele Ferdinand” din cadrul Primăriei Arad, unde au participat prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, președinte al Comisiei de analiză de acordare a DHC, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității, prorectori, membrii Senatului Universitar condus de conf. univ. dr. Sorin Bașchir, studenți, masteranzi, doctorazi, postdoctoranzi și membri ALUMNI-UVVG.
Comisia de analiză de acordare a înaltului titlu de DHC, d-lui Academician, Prof. univ. dr. docent Cristian Ioan D. Hera, Vicepreședinte al Academiei Române, a fost condusă de Prof. univ. dr. Coralia Adina COTORACI, Rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, iar membri: Prof. univ. dr. Aurel ARDELEAN, Preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Conf. univ. dr. Aristide Sorin BAŞCHIR, Preşedintele Senatului Universităţii de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad, Prof. univ. dr. Anca HERMENEAN, Prorector Relaţii Internaţionale, Granturi şi Proiecte Europene al Universităţii de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad, Prof. univ. dr. Corneliu MAIOR, Directorul Departamentului pentru Asigurarea Calității al Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad.
„Având în vedere activitatea și personalitatea Domnului Academician, Senatul Universității de Vest „Vasile Goldiș” a adoptat Hotărârea nr 61/13.05.2015 privind acordarea înaltei distincții Domnului Academician Prof.univ.dr. docent Cristian Ioan D. Hera, Vicepreședinte al Academiei Române.
Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, Rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a subliniat că „Hotărârea unanimă a Senatului a fost luată pe baza bilanțului de excepție al activității academice și manageriale, greu de egalat, domnia sa fiind o personalitate de referință atât în România cât și în lume”.
„Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” este deosebit de onorată să-și poată exprima admirația și prețuirea față de o personalitate marcantă a științei contemporane, domnul Academician, Prof. univ. dr. docent Cristian Ioan D. Hera. Conferirea titlului de Doctor Honoris Causa reprezintă o recunoaștere a valorii profesionale, academice și a prestigiului științific al domniei sale, după o carieră dedicată cercetării și studiilor avansate în domeniul științelor agricole, precum și aplicării cunoștințelor în domeniu în beneficiul întregii societăți.
Ca specialist, domnul Academician Cristian Ioan D. Hera s-a format în preajma unor personalități de la facultățile de agronomie din București și Moscova, precum profesorii Gheorghe Ionescu-Sisești și David Davidescu, dar și în mari universități și centre de cercetare de renume din străinătate.
Pe baza aptitudinilor manageriale, a fost numit director științific (1970-1981) și, mai apoi, director general (1982-1991) la Institutul de Cercetare pentru Cereale si Plante Tehnice Fundulea. Principalele programe de cercetare științifică din agricultura României au fost coordonate, timp de aproape un sfert de secol, de domnul Academician Cristian Ioan D. Hera.
A fost, de-a lungul timpului, președintele Secției de Cultura plantelor în cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice; președinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice; președinte al Consiliului Național de Etică Universitară; președinte al Secției de Științe Agricole și Silvice din Academia Română; vicepreședinte al Academiei Române.
În numeroasele lucrări ştiinţifice publicate, cărţi, tratate, monografii, articole, comunicări ştiinţifice manifestă preocuparea pentru starea agriculturii din țara noastră.
Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad este o instituție de învățământ superior cu o excelentă carte de vizită, situându-se în rândul celor mai importante instituţii de învăţământ superior de drept privat din România.
În mod concret, Universitatea pe care o reprezint, care poartă numele eminentului patriot Vasile Goldiş, este o prestigioasă instituţie de învăţământ superior, componentă a ariei europene a ştiinţei şi învăţământului academic, membră cu drepturi depline a Asociaţiei Universităţilor Europene şi a Federaţiei Europene a Şcolilor Superioare.
În cei 25 de ani de existenţă, eficienţa şi calitatea actului universitar au fost recunoscute şi apreciate, în repetate rânduri, atât de beneficiarii procesului de pregătire academică ai tinerei generaţii, cât şi de către forurile ierarhice de specialitate. Activitatea academică și de cercetare a fost apreciată în mod pozitiv în urma evaluărilor instituţionale externe, realizate de 2 echipe de experţi internaţionali aparținând de prestigioase agenții, prima fiind Asociaţia Universităților Europene (EUA) în 2014, iar cea de a doua fiind Akkreditierungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales (AHPGS) din Freiburg, Germania, în 2015.
Concomitent cu preocupările de modernizare a programelor academice de licenţă, masterat şi doctorat, precum şi cu eforturile de dezvoltare şi diversificare a cercetării ştiinţifice, Universitatea noastră urmăreşte cu viu interes activitatea marilor personalităţi ale zilelor noastre şi îşi exprimă preţuirea faţă de acestea, inclusiv prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, a precizat Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.
În LAUDATIO Pentru Academician Prof. univ. dr. Cristian Ioan Hera, cu ocazia acordării titlului de Doctor Honoris Causa, de către Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Rectorul fondator și președinte al Universității de Vest „Vasile Goldiș” a declarat că „Senatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, împreună cu întreaga comunitate academică, îşi exprimă, cu deosebită onoare, respectul faţă de personalitatea excepţională a ştiinţei româneşti contemporane – domnul Academician, Prof. univ. dr. CRISTIAN HERA, Vicepreşedinte al Academiei Române, Preşedinte de Onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România”.
„Conferirea Înaltului Titlu de Doctor Honoris Causa, Domnului Academician, Prof. univ. dr. Cristian HERA, reprezintă recunoaşterea valorii sale profesionale, academice şi prestigiul ştiinţific naţional şi internaţional, după o carieră dedicată cercetării şi studiilor avansate în domeniul ştiinţelor agricole, precum şi aplicării cunoştinţelor sale în sprijinul întregii societăţi româneşti.
Ca cercetător, om de ştiinţă, expert internaţional, manager, autor de cărţi şi lucrări ştiinţifice, domnul Academician Cristian HERA s-a impus cu strălucite rezultate de expert în agrochimie, ştiinţa solului şi domeniile conexe.
Cunoscând îndeaproape preocupările Academicianului Cristian HERA, începând cu anul 1957 şi până în prezent, timp de peste 66 de ani, cuprinşi în Curriculum Vitae, avem în faţă pe „liderul ştiinţei agricole româneşti”.
Academicianul Cristian Hera vine din lumea rurală prahoveană, unde a primit primele lecţii de agricultură şi respectul faţă de pământul natal, de la bunicii săi, ţărani în satul Brazi – Băteşti, dar şi de la părinţii săi, Dumitru şi Maria, învăţători în sat, ştiind că în acele timpuri, învăţătorii şi preoţii satului erau şi primii agricultori ai obştei, făclii vii pentru ţăranul român.
Format într-un mediu intelectual de excepţie al liceelor “Sfinţii Apostol Petru şi Pavel” din Ploieşti şi “Sfântul Gheorghe” din Bucureşti, cât şi al Facultăţii de Agronomie din Bucureşti şi Moscova, având ca profesori pe Gheorghe Ionescu – Şişeşti şi David Davidescu, pregătirea sa a continuat în universităţi şi centre de cercetare de prestigiu din străinătate: Leipzig şi Halle (Germania), Institutul Naţional de Cercetare Agronomică Versailles (INRA) – (Franţa), Upsalla (Suedia), Urbanna (SUA), în Noua Zeelandă, Japonia, China etc.
Astfel, tânărul Cristian Hera a devenit, printr-o pregătire exemplară, o mare personalitate a ştiinţei agronomice româneşti.
Urmare a aptitudinilor sale, în domeniul ştiinţei este numit director ştiinţific (1970-1981), apoi, director general (1982-1991), timp de 21 de ani, în cel mai important Institut de Cercetare Agronomică al României – Institutul de Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice (ICCPT) Fundulea, lansând principalele programe de dezvoltare a agriculturii din România.
Lider al cercetării ştiinţifice româneşti, timp de peste 40 de ani, a îndeplinit importante funcţii de conducere în instituţii de specialitate ale agriculturii româneşti.
Vocaţia sa excepţională şi devotamentul pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, au condus la organizarea a numeroase manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale. Astfel, activităţile ştiinţifice iniţiate, organizate, analizate şi evaluate în cadrul programelor de cercetare şi asistenţă tehnică finanţate de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică Viena (AIEA), în perioada 1991-1996, de către Cristian Hera, se desfăşoară în următoarele ţări: Thailanda, Indonezia, Malaysia, Egipt, Uruguay, Chile, Ecuador, Venezuela, Pakistan, Camerun, Turcia, Iordania, Arabia Saudită, Oman, Emiratele Arabe Unite, Costa Rica, Nicaragua, Portugalia, China, Siria, Irak, Coasta de Fildeş, Etiopia.
Cu aceeaşi amploare, Academicianul Cristian Hera, organizează cursuri regionale şi interregionale pentru perfecţionarea cercetătorilor şi a cadrelor universitare participante la programele de cercetare ştiinţifică şi asistenţă tehnică, finanţate de către Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică Viena (AIEA).
Dovedind calităţi de manager, de excelent coordonator şi organizator al manifestărilor ştiinţifice interne şi internaţionale, i se încuviinţează de către diferite structuri ştiinţifice naţionale şi internaţionale, conducerea a peste 60 de consfătuiri, simpozioane, conferinţe şi congrese în România şi în lume.
Datorită prestigiului său internaţional, a reuşit să păstreze relaţii ştiinţifice cu multe instituţii renumite din întreaga lume, într-o perioadă nefavorabilă dezvoltării unor asemenea relaţii. Astfel, prin colaborarea sa îndelungată şi foarte apreciată cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) de la Viena, a făcut posibilă integrarea Institutului de la Fundulea în cercetarea ştiinţifică din domeniu şi efectuarea unor stagii de către tineri cercetători din ţară în străinătate.
De asemenea, Academicianul Cristian Hera a asigurat, inclusiv prin contacte personale, dezvoltarea relaţiilor cu Centrul Internaţional pentru Ameliorarea Porumbului şi Grâului (CIMMYT) din Mexic. Aceste relaţii s-au dovedit extrem de utile prin contactele directe ale cercetătorilor de la Fundulea cu lumea ştiinţifică internaţională, permiţând accesul la o germoplasmă valoroasă ce a fost utilizată în programele noastre de ameliorare.
Poziţia de lider, obţinută în diferite funcţii naţionale şi internaţionale este obţinută prin vot, plasându-l pe domnul Academician Cristian HERA în fruntea personalităţilor din domeniul ştiinţei agronomice româneşti.
Pentru meritele sale de excepţie, numeroase academii şi universităţi din România şi din întreaga lume îl aleg ca membru de onoare al acestora. Este laureat a numeroase premii naţionale şi internaţionale, precum şi decorat cu înalte odine şi medalii ale României: laureat al Academiei Române, Premiul „Ion Ionescu de la Brad”, Ordinul „Meritul ştiinţific” Clasa I, Ordinul Naţional “Petru Maior” în grad de Ofiţer (1 Decembrie 2000), Ordinul Naţional “Pentru Merit” în grad de Comandor, prin Decretul nr. 627 din 16 octombrie 2008, Ordinul Regal “Nihil Sine Deo” etc.
Pentru meritele sale excepţionale în cercetarea ştiinţifică, Academicianul Cristian HERA ocupă un loc de frunte şi în galeria personalităţilor ştiinţifice mondiale.
Cu acest prilej onorant pentru Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, de acordare pentru Domnul Academician Prof. univ. dr. CRISTIAN HERA a înaltului Titlu de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii noastre, îmi exprim admiraţia şi recunoştinţa pentru tot ceea ce Academicianul Cristian Hera a făcut pentru dezvoltarea Ştiinţelor agricole, şi speranţa că va continua încă mulţi ani să sprijine această dezvoltare şi ca, de acum, Membru al Comunităţii noastre Academice pentru promovarea de idei, proiecte şi programe ştiinţifice cu mare impact”, a subliniat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Rectorul fondator și președinte al Universității de Vest „Vasile Goldiș”.
„Cercetarea științifică desfășurată în cadrul Universităţii va reprezenta baza viitorului pentru generația următoare”
Prof. univ. dr. docent Cristian Hera, vicepreședinte al Academiei Române, a declarat: „După ce am vizitat Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” și Institutul de Științe ale Vieții, vă mărturisesc că sunt și mai încântat de propunerea pentru acordarea acestui titlu, care mi-a fost făcută de către rectorul fondator al Universității, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, cu circa trei ani de zile în urmă. A trecut o perioadă de timp, dar sunt extrem de bucuros şi onorat pentru că Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad este complexă și dotată cu aparatură și utilaje de ultimă realizare. Cercetarea științifică desfășurată în cadrul Universităţii va reprezenta baza viitorului pentru generația următoare. Apreciez în mod deosebit cadrele universitare de aici, pe care le cunosc de mult timp, dar și pe cele care le-am cunoscut acum. Vestul, care este „fruncea” întotdeauna, are și șansa de a crea tineri care să ducă viitorul țării mai departe. Sunt extrem de bucuros și onorat să mă aflu aici și vom continua legăturile cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad”.
„Suntem onorați de vizita făcută la Universitatea noastră de către una dintre cele mai mari personalități ale României, domnul prof. univ. dr. docent Cristian Ioan Hera, vicepreşedintele Academiei Române, întemeietor al agrochimiei în țara noastră, căruia Senatul Universității i-a acordat cea mai înaltă distincţie academică de Doctor Honoris Causa, care este o recunoaștere a cercetării științifice și a meritelor pe care le are pentru dezvoltarea agriculturii în România. Timp de peste 60 de ani a fost cel care a condus Institutul Fundulea din România, a reprezentant țara noastră la Viena, în Academia de Energie Atomică și a îndeplinit multe alte funcții de mare responsabilitate în cadrul Ministerului Agriculturii. Excelenţa Sa a depus o jerbă de flori la Monumentul lui Vasile Goldiș, care a înfăptuit cel mai înalt act din istoria post modernă a României. A vizitat Campusul Universitar, Castelul și Grădina Botanică Universitară Macea, precum și Institutul de Științe ale Vieții din cadrul Universității noastre, unde am identificat noi posibilități de colaborare cu diferite secții ale Academiei Române”, a precizat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.
Daniel Albu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *