UVVG, prestaţie academică deosebită la Simpozionul internaţional „Abordări bioetice şi de conduită responsabilă în cercetarea translaţională”

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca a găzduit, zilele trecute, simpozionul internaţional „Abordări bioetice şi de conduită responsabilă în cercetarea translaţională” organizat în cadrul proiectului „Standarde bioetice în cercetarea translaţională: o abordare integrată a educaţiei în bioetică, în ştiinţele biomedicale şi rolul acesteia în dezvoltarea societăţii bazată pe cunoaştere, în ţările din regiunea Dunării”.
Proiectul este finanţat prin programul „Danube Region Strategy” de către Uniunea Europeană şi oraşul Viena, iar Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este membru, alături de alţi cinci parteneri din România, Serbia, Bulgaria şi Slovenia. Echipa de proiect din partea UVVG este coordonată de doamna rector, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, fondatorul Centrului de bioetică şi studii sociale din cadrul Universităţii.
Alături de invitaţi din Spania, Serbia, Slovenia, Bulgaria şi SUA, delegaţia UVVG a prezentat două lucrări, respectiv „Tendinţe şi direcţii actuale în etica cercetării biomedicale în zona de vest a României” şi „Centrul de Bioetică şi Studii Sociale – trecut, prezent şi perspective”.
„Domeniul eticii şi în special studiul acesteia în cadrul programelor medicale este o abordare nouă nu numai în România, ci şi în Europa. Din acest motiv consider că astfel de proiecte pot avea un impact important în ceea ce priveşte crearea de echipe internaţionale multidisciplinare, care să abordeze acest domeniu, dar şi crearea unui curriculum în domeniul bioeticii, care să fie acceptat şi implementat în universităţile Europene. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad se află printre promotorii introducerii disciplinei „Bioetică” în învăţământul biomedical şi de aceea cred că experienţa noastră este benefică în îndeplinirea obiectivelor proiectului, alături de prestigioşii noştri parteneri. Felicit pe această cale echipa participantă la simpozionul organizat în Cluj-Napoca, coordonată de conf. univ. dr. Antoanela Naaji, pentru prestaţia academică deosebită şi implicarea tinerelor cadre didactice în voluntariat”, a declarat rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, coordonatorul proiectului din partea UVVG.
Biroul de presă al UVVG
Daniel Albu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *