Academicianul german THEDE KAHL, în vizită la Comunitatea evreilor și Centrul de Studii Iudaice “Academician Nicolae Cajal” din cadrul UVVG din Arad

Academicianul german, prof. univ. dr. Thede Kahl de la Universitatea din Jena, Directorul Centrului de slavistică de la aceeași universitate și drd. Andreea Pascaru, de la aceeași universitate germană, au vizitat Centrul de Studii Iudaice “Academician Nicolae Cajal” și cele două Sinagogi din Arad, fiind însoțiți, pe parcursul acestei vizite, de profesorul Vasile Man – director al Revistei de Studii și Cultură a Universității de Vest “VASILE GOLDIȘ” și de către prof. univ. dr. Marius Ioan Grec – Directorul Centrului de Studii Iudaice “Academician Nicolae Cajal”. 

Academicianul Thede Kahl – Doctor Honoris Causa al UVVG din Arad – a avut o fructoasă întrevedere cu ing. Ionel Schlesinger – Președintele Comunității evreilor din Arad și cu prof. univ. dr. Marius Grec – Director al Centrului iudaic, tema principală fiind axată pe problemele cu care se confruntă comunitatea evreilor din Arad, având în vedere numărul scăzut al membrilor comunității (cca 360 de persoane), dar și media de vârstă a acestora, medie foarte ridicată. După ce oaspeții au vizitat sediul centrului iudaic, unde au constatat numărul mare de activități culturale desfășurate în cei aproape 13 ani de activitate, calitatea științifică deosebită a volumelor publicate sub egida centrului, au fost vizitate cele două sinagogi, cea Neologă – întemeiată de Aaron Chorin cu mai bine de 180 de ani în urmă, dar și cea Ortodoxă, aflată la mică distanță de sediul comunității, pe str. Cozia. Vizita delegației germane are loc în anul în care comunitatea evreilor, dar și Centrul de studii iudaice, marchează 250 de ani de la nașterea Rabinului reformator, Aaron Chorin.

Cele două lăcașe de cult, monumente de arhitectură suferă însă dintr-un motiv foarte simplu – nu au fost niciodată renovate integral, doar parțial, iar din cele două, doar Sinagoga neologă mai este funcțională, fiind utilizată – nu doar în scopul inițial de cult, periodic aceasta devine un adevărat centru multicultural, organizându-se aici concerte de muzică tradițională pentru întreaga comunitate arădeană. Sinagona neologă este printre puținele edificii de acest fel, care dispun de o orgă în stare excelentă de funcționare.

Sinagoga ortodoxă, deși construită în deceniul al II-lea al secolului XX, nu mai este funcțională, fiind însă un monument de arhitectură deosebit. Anul trecut, în fața acestei sinagogi a fost amplasat Bustul Academicianului Nicolae Cajal, fost Președinte al Federației Comunităților evreiești din România, dar și Vicepreședinte al Academiei Române, întemeietor de școală medicală, cel care a susținut cu tărie necesitatea înființării la Arad a unei Facultăți de medicină în cadrul UVVG Arad. În onoarea sa Centrul de Studii Iudaice i-a preluat numele.    

Discuțiile cu oaspetele din Germania s-au concretizat în stabilirea unor repere concrete de colaborare, prin intermediul Revistei de Studii și Cultură, dar și prin schimburi de cercetători ai fenomenului de studii multiculturale între cele două universități.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *