Obligațiunile emise de Banca Internațională de Investiții au debutat la Bursa de Valori București pe 29 septembrie

 

Emisiunea de obligațiuni prin care Banca Internațională de Investiții (IIB19) a atras recent 300 de milioane de lei (67 milioane de euro) de pe piața de capital a debutat joi, 29septembrie 2016, la Bursa de Valori București (BVB).

“Bursa de Valori București a intermediat finanțări de peste un miliard de euro în ultimii 4 ani, prin emisiuni de obligațiuni corporative și municipale, îndeplinind astfel un rol important de asigurare a resurselor necesare dezvoltării economiei naționale. Sperăm că această noua emisiune IIB, încheiată cu succes, va încuraja și alte entități să utilizeze piața locală de capital pentru finanțarea proiectelor prin astfel de instrumente, care permit o flexibilitate sporită”, a spus Lucian Anghel, Președinte la Bursa de Valori București.

“Cererea tot mai mare pentrutitlurilenoastreeste o mărturiepentrusolvabilitatearidicatăși de rating ale IIB,confirmate de cătreagențiile de rating internaționale. Banca are reputațiauneiinstituțiimoderneșifiabile, care reinvesteșteîn mod eficientfondurilestrânse dineconomiilețărilormembre, înacestcaz, înproiecteșiprograme de dezvoltareînRomânia”, a spus Denis Ivanov, Vicepreședinte la Banca Internațională de Investiții.

“Aceasta este o realizare majoră nu numai pentru IIB, ci și pentru piața românească. Ne bucurăm de prezența băncii în țara noastră, atât din punctul de vedere al investițiilor sale, cât și în ceea ce privește activitățile pe piața de capital, care ajută la dezvoltarea unei piețe moderne și lichide financiar, care sporește încrederea investitorilor locali, atrage alți investitori din străinătate și creează o bază solidă pentru economia românească. Ministerul este gata să sprijine IIB în activitățile sale viitoare în țara noastră”, a spus Attila Gyorgy, Secretar de Stat în Ministerul Finanțelor Publice.

Banca InternaționaIă de Investiții a emis 30.000 de obligațiuni, cu o valoare nominală de 10.000 de lei, cu o dobândă de 4,1% pe an, plătibilă anual.

“Emisiunea actuală de obligațiuni reprezintă un nou angajament față de autoritățile române și mediul de afaceri pentru a spori prezența și fondurile IIB care vizează creșterea competitivității întreprinderilor locale și direcționarea în funcție de dezvoltarea economică națională. Permiteți-mi să exprim recunoștința cea mai sinceră Ministerului Finanțelor Publice, în special echipei conduse de Secretarul de Stat, Attila Gyorgy. Aș dori, de asemenea, să mulțumesc BT Capital Partners, Erste Group, ASF, Depozitarului Central, Bursei de Valori București și tuturor celorlalte părți implicate”, a spus Alexandru Florescu, Vicepreședinte la Banca Internațională de Investiții.

Aceastaeste a treiaemisiune de obligațiuni IIB înUniuneaEuropeanăși al doileaplasamentînRomânia, în lei.Emisiunea a fostsuprasubscrisă de pestedouăori, fiindintermediată de BT Capital Partners. În 2015, banca a emisobligațiuni de 111 milioane de lei, la o dobândă de 4,1% pe an.

Nouaemisiuneaatrasinvestitoriinstituționali, inclusivfonduri de investițiiși de pensii, companii de asigurărișibrokeraj, precumșialțiinvestitori, nu numai din România, ci și din Germania, Austria, CroațiașiCehia.

Banca Internațională de Investiții (IIB) este o instituție de dezvoltare multilaterală fondată în 1970, în baza Acordului interguvernamental de instituire a IIB și a Cartei sale. Cei nouă membri/acționari ai Băncii sunt Bulgaria, Cuba, Republica Cehă, Ungaria, Mongolia, România, Rusia, Slovacia și Vietnam. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *