Noi perspective de colaborare româno-turcă

Doamna Sirma Caraman, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), s-a întâlnit joi, 29 septembrie a.c., la Palatul Victoria, cu reprezentanţi ai Uniunii Municipiilor din Anatolia Centrală (Turcia) şi ai Camerei de Comerţ Bilaterale România – Turcia.

Una dintre temele aflate pe agenda discuţiilor a fost legată de etapele deja parcurse în domeniul descentralizării administrației publice și viitorii pași planificați pentru intensificarea procesului și consolidarea autonomiei locale. Partea română a prezentat prioritățile de reformă în domeniul administrației publice. În acest sens, s-a vorbit despre: stabilirea unui cadru coerent de reformă în domeniul resurselor umane din administrația publică, cu accent pe creșterea profesionalismului; codificarea legislației aplicabile administrației publice; simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor; utilizarea managementului calității în administrația publică.

Cu privire la cooperarea cu unități administrativ-teritoriale (UAT) din Republica Turcia, Sirma Caraman a menţionat că, din anul 1990 și până în prezent, 11 UAT din România au încheiat înțelegeri de cooperare cu UAT din Republica Turcia:Tulcea-Bursa Mudanyia (1990); București–Ankara (1998); Techirghiol–Tekirdag (2001); Brăila-Bursa Nilufer (2002);         Medgidia-Yalova (2002); Giurgiu-Inegol (2003); București–Istanbul (2006); Grădiștea–Kilimli (2010); București, Sectorul 1–Beyolu (2013); Cernavodă–Luleburgaz (2014); Constanța–Eskisehir (2015). De asemenea, până la data de 27 septembrie 2016, MDRAP a acordat 42 avize de conformitate şi de oportunitate pentru încheierea de înţelegeri de cooperare între autorităţile publice locale din România şi autorităţile publice locale din Republica Turcia, cele mai multe iniţiative pentru încheierea de documente de cooperare cu autorităţi publice similare din Republica Turcia înregistrându-se la nivelul judeţelor Constanța (15)şi Arad (5) și al municipiului București (3).

Partea turcă s-a arătat interesată de posibilitatea de a realiza înfrățiri, schimburi de experiență și colaborări la nivel local, prin structurile asociative ale administrației publice din cele două țări.

„Luând în considerare contextul social actual, considerăm oportună încheierea de documente de cooperare între unităţile administrativ-teritoriale din România cu cele similare din Republica Turcia, în domenii precum: economie, sănătate publică, planificare urbană, transport public, construcții, protecția mediului, cultură, educație, tineret, turism, dar şi alte domenii de interes reciproc pentru părţile semnatare”, a afirmat doamna Caraman.

România și Turcia colaboreazăși în cadrul Programului Operațional Comun „Bazinul Mării Negre”. În perioada 2007-2013, cele două state au primit finanţare europeană în cadrul programului (finanțat din Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat – ENPI și Instrumentul pentru Asistenţă de Pre-aderare IPA), iar cooperarea va continua și în perioada de programare 2014-2020, în cadrul Programului Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020” (finanțat din Instrumentul European de Vecinătate – ENI).

„România şi Turcia au demonstrat, în cadrul acestui program, capacitatea de a dezvolta parteneriate în vederea obţinerii de finanţare europeană pentru implementarea unor proiecte de cooperare transfrontalieră. Turcia este un partener implicat activ în toate etapele programului, aducând o contribuţie valoroasă în implementarea în bune condiții a acestuia. Totodată, apreciem faptul că Turcia sprijină continuu Autoritatea de Management în acțiunile derulate în perspectiva lansării primului apel pentru propuneri de proiecte din cadrul Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020”, a subliniat doamna Caraman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *