Educație pentru viitor prin învățarea lecțiilor despre trecut

Declarația comună a Președintelui Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA), ambasador Mihnea Constantinescu, și a Directorului Agenției UE pentru Drepturi Fundamentale (FRA), prof. Michael O’Flaherty, cu prilejul Zilei Internaționale de comemorare a victimelor Holocaustului.

Valul de intoleranță în creștere, care se răspândește în prezent în Europa, demonstrează vulnerabilitatea drepturilor omului, precum și necesitatea de a fi vigilenți în protejarea acestora. În contextul Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului, Agenția UE pentru Drepturi Fundamentale (FRA) și Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului (IHRA) fac apel la eforturi suplimentare în procesul de reflecție asupra erorilor trecutului, precum și la acțiuni concrete în combaterea tuturor formelor de xenofobie și intoleranță.

„Sunt foarte îngrijorat de frecvența crescută în Europa a intoleranței și a acțiunilor bazate pe ură” a declarat Directorul Agenției, Michael O’Flaherty. „Să uităm victimele Holocaustului ar echivala cu dezonorarea lor. În același timp, o sensibilitate crescută față de trecut poate avea efecte pozitive pentru prezent. Acest episod îngrozitor din istoria umanității demonstrează nevoia pentru respect și toleranță în societățile noastre de astăzi”.

“În contextul creșterii numărului de infracțiuni cu motiv de ură și a propagării discursului de ură, nu există loc pentru clemență. Educația adresată tinerilor are un rol vital și contribuie la prevenirea catastrofelor viitoare”, a declarat Directorul Agenției, Michael O’Flaherty. “Învățarea lecțiilor despre Holocaust onorează memoria victimelor și, în același timp, ne educă cu privire la importanța respectului și a toleranței față de semeni”.

”Este important să ne amintim că Holocaustul nu a început cu o crimă- a început prin cuvinte și a progresat către afectarea drepturilor fundamentale, culminând cu genocid. De aceea Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului susține combaterea tuturor formelor de discurs de ură, inclusiv a antisemitismului. Discursul de ură depășește granițele naționale, astfel că, alături de partenerii noștri internaționali, inclusiv alături de Agenția UE pentru Drepturi Fundamentale, suntem uniți în combaterea acestui flagel”, a declarat Ambasadorul Mihnea Constantinescu, Președinte IHRA.

După încheierea celui de al doilea război mondial și a teribilei tragedii a Holocaustului, Declarația Universală a Drepturilor Omului a fost stabilită ca un corpus de drepturi de care beneficiază fiecare persoană în baza umanității pe care cu toții o împărtășim. Drepturile cuprinse în Declarația Universală au evoluat mai departe în tratate internaționale, constituții naționale, politici și legi.

Cu toate acestea, în ciuda cadrului consolidat de protecție a drepturilor omului la nivel internațional și european, suntem martorii unor regrese masive în asumarea angajamentelor în materie de drepturile omului. În acest context, lupta împotriva negării și distorsionării istoriei Holocaustului este cu atât mai importantă. La fel și învățarea din evenimentele trecutului, pentru a ne asigura că viitoarele generații din Europa nu se vor confrunta cu ororile războiului și genocidului.

Agenția UE pentru Drepturi Fundamentale este unul dintre cei șapte parteneri permanenți internaționali ai IHRA. Împreună, suntem angajați să onorăm memoria victimelor Holocaustului și să sporim conștientizarea trecutului în aceste momente, pentru a preveni încălcări viitoare ale drepturilor fundamentale. Holocaustul ne arată potențialele consecințe ale politicilor care privează oamenii de drepturile fundamentale și încalcă demnitatea umană. Holocaustul și educația în domeniul drepturilor omului ne învață despre meritul de a fi buni cetățeni și despre rolul memoriei, repere atât de necesare astăzi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *