IN MEMORIAM! Prof. Dr. Francisc Schneider MD, PhD, DHC

S-a născut pe 27 iulie 1933 la Timişoara, unde a urmat şcoala primară şi liceul (1940-1951) şi apoi Facultatea de Medicină (1951-1957).

În perioada 1957-1960 a fost medic de circumscripţie la Certeze-Negreşti Oaş, unde peste ani a devenit Cetăţean de Onoare al comunei.

– Între anii 1960-1998 a fost cadru didactic şi de cercetare la Disciplina de fiziologie a Facultăţii de Medicină de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara.

– Cadru didactic al UVVG din Arad, fiind prorector al Universității.

– A parcurs toate treptele universitare: preparator, asistent, şef de lucrări, conferenţiar, profesor, şef de catedră, conducător de doctorat şi director de contracte de cercetare.

– A fost redactor şef-fondator al revistei Fiziologia-Physiology, Jurnalul Oficial al Societăţii Române de Ştiinţe Fiziologice din anul 1991.

– A fost membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale, membru titular al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte –Salzburg, Austria, membru al Physiological Society – London, England şi membru de onoare al Societăţii Maghiare de Ştiinţe Fiziologice. 

– A primit numeroase distincţii: Medalia „Ratz Samuel” a Societăţii Maghiare de Ştiinţe Fiziologice, Academia Brasiliera Medal ”Em tributo pe la luta no integracao dos noscos dois paises Brasil e Romania”, Doctor Honoris Causa al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, Diploma de Onoare CNCSIS – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice 2003, Trofeul de Cristal la Gala Viaţa Medicală 2010, Medalia de Argint „20 de ani de istorie instituţională” a UVVG Arad (2010) şi Profesor Emerit (2011)…

– A fost membru fondator al Centrului de Studii Iudaice “Academician Nicolae Cajal” de pe lângă UVVG din Arad, făcând parte din consiliul științific la revistei STUDIA IUDAICA ARADENSIS.

De la stânga la dreapta: Francisc Schneider, Ionel Schlesinger, Lya Benjamin – activitate la Centrul de Studii Iudaice din Arad

Dumnezeu să-l odihnească!

זִכרוֹנוֹ לִברָכָה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *