1. Proba de evaluare a competențelor lingvistice în limba română din cadrul Examenului național de bacalaureat 2018, prima sesiune

Conform calendarului anexă la OMEN nr 4792/31.08.2017, în perioada 12 -13 februarie 2018 se desfășoară proba de evaluare a competenţelor lingvistice în limba română.

Proba se derulează conform prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, atât sub aspect organizatoric (evaluarea este realizată de doi profesori evaluatori, fiecare evaluator completând în borderoul individual nivelul de competenţă acordat candidatului), cât şi sub aspect logistic (sălile de evaluare sunt prevăzute cu camere audio – video).

Proba se desfășoară în 41 de centre de evaluare. Acestea  beneficiază de personal de pază şi de personal medical, candidaţii au apă în săli iar sălile de evaluare au fost izolate de celelalte clase.

În urma evaluării, candidaţii au posibilitatea să obţină nivelul de: utilizator mediu,  utilizator avansat sau utilizator experimentat. Astfel, din totalul de 2777 elevi înscriși la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare în  limba română programați pe parcursul celor două zile au fost:

  • 61 elevi neprezentați
  • Nivel experimentat – 1818 elevi
  • Nivel mediu- 293 elevi
  • Nivel avansat – 604 elevi
  • Eliminat – 1 elev Liceul Tehnologic Săvârșin.

 

  1. Etape de mobilitate
  • Etapa de constituire a catedrelor didactice și menținerea în activitate în calitate de titular a personalului care la 1.09.2018 împlinesc vârsta standard de pensionare

Din totalul de 117 cadre didactice pensionabile la 1.09.2018,  55 cadre didactice au solicitat menținere în activitate, 49 cadre didactice au primit aprobare de continuitate iar 6 cadre didactice au fost respinse pe baza articolelor din metodologie.

În această perioadă se preiau proiectele de încadrare ale școlilor/grădinițelor și se soluționează întregirile de norme.

  • În data de 12.02.2018 a avut loc ședința publică de repartizare a cadrelor didactice titulare din Școala Gimnazială Mișca( cu personalitate juridică) în urma divizării parțiale cu Școala Gimnazială Vânători.
  • În data de 13.02.2018 are loc ședința publică de repartizare a cadrelor didactice titulare din Pecica Grădinița p.p. Pecica( cu personalitate juridică) în urma divizării totale a acesteia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *