Slujire arhierească și parastas în Parohia Arad – Grădiște I

În cea de-a 2-a duminică din Postul Mare (a Sf. Ier. Grigorie Palama), Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a slujit Sfânta Liturghie arhierească în biserica cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, din cartierul arădean Grădiște, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, din care au făcut parte: Pr. paroh Mihai-Octavian Blaj, consilier economic la Centrul eparhial şi paroh, Pr. Iosif Toma (Sfatul Frăţesc al Oastei Domnului – Sibiu), Ierom. Pimen Lupu (Certege – Jud Alba), pr. Ionel Marini (Teiuş), Pr. pensionar Gorea Teodor, arhid. Tiberiu Ardelean – inspector eparhial şi diac. Călin Teuca.

Cuvântul de învăţătură al Chiriarhului a fost pus sub titlul ,,O pagină de istorie bisericească” sau viața și învățăturile Sfântului Grigorie Palama, în legătura citirilor scripturistice ale duminicii (Evr. 1 și 7; Marcu 2 și Ioan 10), vorbind despre harul necreat și lucrarea dumnezeiască a creației, providenței și sfințirii, sau Biserica și lumea spre unitate și mântuire, totul în lumina teologiei veacului al XIV-lea, în care a trăit sfântul pomenit, consolidând prin întreaga sa activitate Ortodoxia mărturisită în Duminica întâia a Postului Mare, în fața învățăturilor contrare Sinoadelor Ecumenice și a celor care au temeluit adevărul de credință. Totodată, Chiriarhul a subliniat că Oastea Domnului, cu activitatea în cadrul Bisericii, este chemată să dovedească permanent râvna tuturor pentru păstrarea tradițională a dreptei învățături și a trăirii pilduitoare lăsată de Sfinții Părinți.

După Sfânta Liturghie, Chiriarhul arădean a săvârşit slujba de parastas pentru fostul preşedinte al Oastei Domnului – Moise Velescu – de la a cărui trecere la cele veşnice s-au scurs 10 ani. Au fost pomeniţi cu aceasta ocazie şi ceilalţi înaintaşi ai Oastei vrednici de pomenire.

În după-amiaza zilei, în biserica parohială Grădişte I, începând cu orele 15.00, părinţii şi fraţii Oastei Domnului s-au întâlnit pentru adunarea comemorativă dedicată înaintaşului arădean, adunare la care a participat şi IPS Timotei. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a adresat participanţilor un cuvânt de evocare a personalității fostului președinte al Sfatului Frățesc, Moise Velescu, pe marginea unui fragment dintr-o lucrare a sa privind datoria fiecărui membru al Oastei Domnului de a urma calea adevăratei credințe și purtări creștine.

Alături de credincioşi din judeţul nostru au participat la acest eveniment şi din alte părţi ale ţării (Sibiu, Deva, Alba, Iaşi, Teiuş, Cluj, Galaţi, Timişoara, Suceava, Piatra Neamț).

Protos. Iustin Popovici

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *