CCIA Arad organizează a şasea serie pentru cursul de Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal, 18 – 19 iunie

CCIA Arad informează companiile și instituțiile publice despre începerea înscrierilor pentru cea de-a VI-a serie a cursului Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal, unul dintre cele mai căutate cursuri ale începutului de an 2018.

„Noul Regulament General privind protecția Datelor Personale este provocarea anului 2018. Orice organizaţie, atât publica, cât şi privată, care procesează date personale ale cetăţenilor din UE, va fi direct afectatăde noua legislaţie. Cele mai folositedate personale sunt ale propriilor salariați, sau baze de date ale clienţilor, colaboratorilor, pacienţilor, etc.Practic, toate organizaţiile care colectează, procesează, stocheazăşi transferă datele cu caracter personal vor trebui săîşi revizuiască politicile şi procedurile”,declară prof. Carmen MarinelaCrișan, manager Formare Profesionalăîncadrul CCIA Arad.

SERIE NOUĂ PENTRU CURS, LOCURI LIMITATE: 18 – 19 IUNIE

CCIA Arad a început înscrierile pentru cea de-a VI-a serie a cursului. Acesta se va desfășura în perioada 18-19 iunie 2018, dispunând de locuri limitate. Locurile pentru seria V, din 5-6 iunie,sunt deja epuizate.

REGULAMENT ȘI SANCȚIUNI APLICABILE DIN 28 MAI 2018

CCIA Arad vine în sprijinul companiilor şi instituţiilor publice cu un curs de specializare pentru Responsabilii cu protecţia datelor cu caracter personal, conform cu obligaţia instituită prin Regulamentul U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, aplicabil din 28 mai 2018.

“Trecând de sancţiunilece pot fi aplicate de autoritateapentruprotecţiadatelor,trebuiefim de acordasupraimportanţei GDPR şiasuprascopuluiacestuiregulament European:săaibăaplicabilitateunitarăla nivelulUniuniişi săoferetuturorentitățilorpublice și private principii care sădisciplinezemodul cum se raportează la evoluţiiletehnologice, respectându-și înacelaşitimpclienții și partenerii de afaceri”,declarăpreşedintele CCIA Arad, Gheorghe Seculici.

Programa cursului GDPR conţine următoarele teme: categorii de date cu caracter personal care fac obiectul protecției, tipuri de operațiuni care intra sub incidenta Regulamentului de protective a datelor personale, protecția datelor cu caracter special, responsabilul cu protecția datelor personale (atribuții, obligații, drepturi si limitări profesionale), sisteme de protecție a datelor personale, managementul incidentelor cu date cu caracter personal, comunicarea în managementul protecției datelor cu caracter personal, transferuri interne si internaționale ale datelor cu caracter personal, studii de caz.

Detalii suplimentare la telefon: 0730.188.299 sau 0257/208.800, fax 0257/254.200, persoană de contact prof. Carmen Marinela Crișan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *